Cơ hội tham gia Trại hè du học Berlin- Muenchen

Cơ hội tham gia Trại hè du học Berlin- Muenchen
(GDVN) - Với sự đa dạng, hấp dẫn và hiệu quả cao, các trại hè du học tại Berlin và Muenchen (Cộng hoà Liên bang Đức) sẽ có những ảnh hưởng rất tốt đối với các học sinh.