Đại học Bách khoa Hà Nội đứng đầu cả nước trong bảng xếp hạng Webometrics

03/08/2017 10:05
Linh Hương
(GDVN) - Theo bảng xếp hạng Webometrics, trường Đại học Bách khoa Hà Nội vươn lên vị trí đầu tiên trong các trường đại học của Việt Nam.

Tháng 7/2017 vừa qua, Webometrics công bố bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới, trong đó Trường Đại học Bách khoa Hà Nội vươn lên vị trí đầu tiên trong các trường đại học của Việt Nam.

Theo bảng xếp hạng Webometrics, Đại học Bách khoa Hà Nội đứng thứ 1.101 thế giới. Như vậy, trong 6 tháng, Trường đã tăng 663 bậc so với đợt xếp hạng tháng 1/2017 (1.764).

Đại học Bách khoa Hà Nội đứng đầu cả nước trong bảng xếp hạng Webometrics ảnh 1
Theo bảng xếp hạng Webometrics, trường Đại học Bách khoa Hà Nội đứng thứ 1.099 thế giới.

Đặc biệt, chỉ số về mức độ ảnh hưởng (impact) của Đại học Bách khoa Hà Nội tăng lên 2.919 bậc (từ thứ 3.459 lên thứ 540). Chỉ số về kết quả nghiên cứu xuất sắc (excellence) của Trường cũng tăng 126 bậc (từ thứ 1.915 lên thứ 1.789).

Đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng Webometrics là Đại học Quốc gia Hà Nội (xếp thứ 1.507 thế giới), Đại học Sư phạm Hà Nội đứng thứ 3 Việt Nam và thứ 2.364 thế giới.

Webometrics đưa ra kết quả xếp hạng các trường đại học trên khắp thế giới dựa trên các thông số của trang website của các cơ sở giáo dục. Sau nhiều lần thay đổi, tháng 1/2017, Webometrics công bố bộ tiêu chí xếp hạng gồm 4 tiêu chí: 

Presence
(Mức độ xuất hiện): Số lượng các website con được lưu trữ trên hệ thống của trường được nhận biết bởi Google; 

Impact (Mức độ ảnh hưởng): Số lượng backlink từ các website khác trở về website của trường; 

Openess (Mức độ mở): Số lượng trích dẫn các công trình khoa học trên nguồn dữ liệu Google Scholar;

Excellence (Sự xuất sắc): Top 10% bài báo do đội ngũ các giảng viên, nhà khoa học của Trường đăng trên các tạp chí khoa học được trích dẫn nhiều nhất thuộc danh mục Scopus.

Webometrics được công bố lần đầu vào năm 2004 và cập nhật định kỳ mỗi năm hai lần vào tháng 1 và tháng 7.

Mục tiêu của Webometrics là “khuyến khích và thúc đẩy việc đăng tải thông tin trên mạng internet”. Mục đích chính là hỗ trợ các sáng kiến Tiếp cận Mở (Open Access initiatives) nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các thông tin về nghiên cứu khoa học và tài liệu học thuật xuất bản dưới dạng điện tử, do đó bảng xếp hạng không đánh giá các yếu tố về thiết kế hay số lượng truy cập.

Linh Hương