10 sự kiện nổi bật năm 2020

10 sự kiện nổi bật năm 2020
GDVN- Đến ngày 29/10/2020, 100% đảng bộ trực thuộc Trung ương đã hoàn thành đại hội, chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước
(GDVN) - Chính phủ xác định Đại hội Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ IX là sự kiện quan trọng.