Đảm bảo an toàn thông tin cho công chức viên chức ngành Bảo hiểm xã hội

10/06/2019 17:09
Diệu Linh
(GDVN) - Trong hai năm gần đây, việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong toàn ngành Bảo hiểm xã hội đã đạt được những thành tựu rất đáng ghi nhận.

Thực hiện theo Chỉ thị số 14/CT-TTg về việc tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh mạng nhằm cải thiện chỉ số xếp hạng của Việt Nam, sáng 10/6/2019, Trung tâm Công nghệ thông tin (Bảo hiểm xã hội Việt Nam) đã tổ chức khai giảng chương trình bồi dưỡng an toàn thông tin cho cán bộ quản lý.

Chương trình bồi dưỡng An toàn thông tin được diễn ra trong 1 tuần, công chức viên chức tham gia chương trình sẽ được trao đổi, nghiên cứu, hoàn thiện các kỹ năng chuyên môn về các vấn đề như:

Nhiệm vụ bảo đảm An toàn thông tin trong tổ chức; đánh giá về nguy cơ An toàn thông tin dưới góc nhìn cán bộ quản lý; giảm thiểu lỗ hổng bảo mật thông tin; xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo An toàn thông tin trong tình hình mới; khôi phục và phổ biến một số quy định pháp luật về An toàn thông tin.

Đặc biệt, các học viên sẽ được phổ biến, tìm hiểu về Nghị định số 85/2016/NĐ-CP của Chính phủ về bảo đảm An toàn thông tin theo cấp độ; nâng cao trách nhiệm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin...

Đảm bảo an toàn thông tin cho công chức viên chức ngành Bảo hiểm xã hội ảnh 1
Đảm bảo an toàn thông tin cho công chức viên chức ngành Bảo hiểm xã hội.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam - ông Phạm Lương Sơn khẳng định, ứng dụng Công nghệ thông tin nhằm cải thiện môi trường làm việc, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đang là một vấn đề quan trọng, thiết yếu, nhận được rất nhiều sự quan tâm đặc biệt của Chính phủ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Đặc biệt, trong hai năm gần đây, việc ứng dụng Công nghệ thông tin trong toàn ngành Bảo hiểm xã hội đã đạt được những thành tựu rất đáng ghi nhận.

Ông Phạm Lương Sơn ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, vượt lên khó khăn, thách thức của công chức viên chức toàn ngành trong ứng dụng Công nghệ thông tin, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao thời gian qua.

Tuy nhiên, Trung tâm Công nghệ thông tin cũng như Bảo hiểm xã hội các địa phương không được chủ quan, mà thay vào đó, cần tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức viên chức để tiếp tục phát huy hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác ứng dụng Công nghệ thông tin.

Phó Tổng Giám đốc cho biết, lãnh đạo ngành đã quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc Trung tâm Công nghệ thông tin xây dựng kế hoạch tổng thể, tập trung nghiên cứu, tạo nền tảng, triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phụ trách, đảm bảo “làm chủ” các thiết bị Công nghệ thông tin và các phần mềm nghiệp vụ của ngành.

Diệu Linh