"Quan trí thấp và văn hóa chưa cao"

"Quan trí thấp và văn hóa chưa cao"
(GDVN) - "Lối nghĩ, làm ngược lại các quy định của pháp luật mà không xử lý được mới là người có quyền lực cho thấy cái thói phong kiến vẫn đang tồn tại hiện nay".

Mười sáu quả trứng và chữ liêm

Mười sáu quả trứng và chữ liêm
(GDVN) - Mười sáu quả trứng không đáng giá là bao, có thể chỉ “vui tay” cầm nhầm nhưng khi đó ý thức đạo đức hầu như tê liệt hoàn toàn trước những cám dỗ vật chất.