Đồng chí Đinh Thế Huynh thăm Trung đoàn 910, Trường Sĩ quan Không quân

16/04/2012 16:32
Theo QĐND
Ngày 15/4, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 910 (Trường Sĩ quan Không quân).
Ngày 15/4, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã đến thăm cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 910 (Trường Sĩ quan Không quân). Đồng chí Đinh Thế Huynh đánh giá cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Trung đoàn 910.
Đồng chí Đinh Thế Huynh ghi vào sổ vàng truyền thống của Trung đoàn 910
Đồng chí Đinh Thế Huynh ghi vào sổ vàng truyền thống của Trung đoàn 910
Trong thời gian qua, Trung đoàn 910 đã giữ vững an toàn bay, vững mạnh về mọi mặt. Đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên luôn yên tâm công tác. Đồng chí Đinh Thế Huynh nhắc nhở cán bộ chiến sĩ Trung đoàn trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị anh hùng; tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng,  quản lý rèn luyện kỷ luật, nâng cao chất lượng xây dựng chính quy; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên; tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, làm chủ giáo trình góp phần huấn luyện, đào tạo nên đội ngũ phi công có bản lĩnh, chuyên môn tốt, làm chủ bầu trời; đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, coi trọng công tác xây dựng đơn vị và bảo đảm an toàn bay vững chắc; cảnh giác cao sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Theo QĐND