10 trường kinh doanh tư thục Mỹ có chi phí thấp nhất.

13/06/2012 10:26 sansangduhoc
(GDVN) - Học MBA tại Mỹ là ước mơ của rất nhiều học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, không ít người phải trăn trở về vấn đề học phí nhất là ở các trường tư nhân. Vậy nên những thông tin về vấn đề này rất cần thiết cho những ai muốn tham gia chương trình.
Brigham Young University (Marriott) (UT),  $10,600
Abilene Christian University (TX),  $25,270
University of St. Thomas (MN),  $28,000
Howard University (DC),  $28,516
Willamette University (Atkinson) (OR),  $31,330
American University (Kogod) (DC),  $31,872
Baylor University (Hankamer) (TX),  $32,058
Rollins College (Crummer) (FL),  $33,000
Syracuse University (Whitman) (NY),  $34,106
Rochester Institute of Technology (Saunders) (NY),  $34,878
sansangduhoc