Các trường đại học uy tín tại New Zealand

31/05/2012 06:00 Hải Jolie (TH)
(GDVN) -Bạn có thể yên tâm chọn học tập tại những trường này khi chọn New Zealand để du học nhé.
Auckland University of Technology (AUT)
International Student Centre
Private Bag 92006
Auckland 1020
New Zealand
Website: www.aut.ac.nz
Email: scholarships@aut.ac.nz
Fax: 00 64 9 917 9925

Lincoln University
International Centre
PO Box 94
Lincoln 7647
Canterbury
New Zealand
Website: www.lincoln.ac.nz
Email: international@lincoln.ac.nz
Fax: 00 64 3 325 3879
Massey University
International Office
Massey University
Private Bag 11 222
Palmerston North
New Zealand
Website: www.massey.ac.nz
Email: international@massey.ac.nz
Fax: 00 64 6 350 5698

Unitec
International Office

UNITEC
Private Bag 92025
Auckland
New Zealand
Website: www.unitec.ac.nz
Email: international@unitec.ac.nz
Fax: 00 64 9 815 4301

University of Auckland
International Office
Auckland International
PO Box 92019
Auckland 1142
New Zealand
Website: www.auckland.ac.nz
Email: int-questions@auckland.ac.nz
Fax: (International admissions) 00 64 9 373 7405
University of Canterbury
International Office
Private Bag 4800
Christchurch
New Zealand
Website: www.canterbury.ac.nz
Email: international@canterbury.ac.nz
Fax: 00 64 3 364 2171
University of Otago
International Office
University of Otago
PO Box 56
Dunedin
New Zealand
Website: www.otago.ac.nz
Email: international.admissions@otago.ac.nz
Fax: (International admissions) 00 64 3 479 8367
Victoria University of Wellington (VUW)
Victoria International
Victoria University
PO Box 600
Wellington 6410
New Zealand
Website: www.victoria.ac.nz
Email: VUW-NZAID@vuw.ac.nz
Fax: 00 64 4 463 5056
University of Waikato
Waikato International
University of Waikato
Private Bag 3105
Hamilton 3240
New Zealand
Website: www.waikato.ac.nz/international/
Email: int.centre@waikato.ac.nz
Fax: 00 64 7 838 4269
Hải Jolie (TH)