Chương trình học bổng 2012 - 2013 của UNESCO

15/03/2012 17:17 The Bee
Trung tâm Quốc tế về Phát triển năng lượng bền vững (ISEDC) ở Moscow phối hợp cùng với UNESCO đang cấp 30 học bổng trong thời gian 4 tuần.

Trung tâm Quốc tế về Phát triển năng lượng bền vững (ISEDC) ở Moscow phối hợp cùng với UNESCO đang cấp 30 học bổng trong thời gian 4 tuần.

Ảnh: ccisabroad.org

Đây là chương trình học bổng nhằm tăng cường khả năng xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và bền vững ở các nước đang phát triển và ở các nước đang trong giai đoạn chuyển giao.


Các hoạt động đào tạo sẽ diễn ra ở các cơ sở chuyên ngành của Liên bang Nga và giáo viên giảng dạy là người Nga.


Thời gian học: Từ 1-26/10/2012


Hạn chót nộp đơn xin học bổng: 31/05/2012The Bee