Du học Pháp: Visa dài hạn

03/02/2012 12:00 Theo Kenhtuyensinh
Loại Thị thực dài hạn có giá trị tương đương thẻ tạm trú sẽ được cấp cho các sinh viên Việt Nam mong muốn theo học tại một cơ sở đào tạo đại học của Pháp.
Thị thực VLS-TS có giá trị trong vòng một năm, trừ một số hoàn cảnh đặc biệt theo đó thị thực có giá trị trong thời gian ngắn hơn được cấp.


Khi cấp thị thực, cơ quan lãnh sự sẽ cấp một tờ khai để yêu cầu chứng nhận của OFII (Cơ quan nhập cư và hội nhập Pháp) cùng một bản thông tin liên quan.

Nếu như hiện nay, trong vòng 2 tháng sau khi tới Pháp, người được cấp thị thực loại này không cần phải xin thẻ tạm trú loại có thể gia hạn, ngược lại, họ cần phải tiến hành một số thủ tục với OFII.

Đặc biệt là ngay khi đến Pháp, sinh viên cần gửi bằng thư bảo đảm đến OFII những loại giấy tờ sau:

Tờ khai yêu cầu chứng nhận của OFII đã được cơ quan cấp thị thực hợp thức hóa
Bản sao những trang hộ chiếu có thông tin về đương sự và những trang có dấu nhập cảnh vào lãnh thổ Pháp hoặc khu vực Schengen.

Sau khi nhận được những giấy tờ này, cơ quan OFII có thẩm quyền của Vùng sẽ gửi thư xác nhận đã nhận được tờ khai cho đương sự theo địa chỉ do đương sự cung cấp đồng thời triệu tập đương sư đến đăng ký thông tin và có thể yêu cầu đương sự khám y tế, trong trường hợp cần thiết, nếu đương sự chưa thực hiện thủ tục này khi ở nước sở tại.

Trường hợp đặc biệt :

Sinh viên theo học tại một cơ sở đào tạo tại Paris cần nộp các giấy tờ nêu trên cho Bộ phận đón tiếp (Cellule d’Accueil) nằm trong Khu đại học quốc tế Paris (Cité Internationale Universitaire de Paris-CIUP) tại địa chỉ 17 boulevard Jourdan, 75014 Paris ;

Một vài cơ sở đào tạo (trong đó có rất nhiều trường đại học) đă ký thỏa thuận với OFII theo đó sinh viên có thể nộp các loại giấy tờ theo yêu cầu tại bộ phận đón tiếp sinh viên nước ngoài của trường. Bạn nên liên hệ với trường để tìm hiểu về thông tin này trước khi tới Pháp.

Trong mọi trường hợp bạn đều phải nộp một khoản lệ phí là 55 ơ rô. Đây là lệ phí để mua tem "OMI" hoặc "ANAEM" :

Xin thị thực VLS – TS theo quy trình CampusFrance

Đây là một công cụ nhằm hỗ trợ các thí sinh mong muốn đi du học tại Pháp trong tất cả các bước từ lập hồ sơ xin học cho tới xin thị thực, đồng thời giúp sinh viên có thể theo sát mọi tiến triển trên hồ sơ điện tử của mình. Thí sinh sẽ mở một tài khoản trên trang web CampusFrance Vietnam để tiếp tận với một quy trình điện tử thông qua đó thí sinh sẽ lập hồ sơ xin học và tạo mối liên hệ với cơ quan CampusFrance tại nước sở tại và với các cơ sở đào tạo mà thí sinh muốn xin đăng ký, trong các trường hợp cần Xin phép để được tham gia đăng ký (Demande d’Admission Préalable-DAP) hoặc không.

Cơ quan lãnh sự sẽ :

Tra cứu hồ sơ điện tử của thí sinh

Xem xét toàn bộ hồ sơ xin thị thực do thí sinh nộp

Quyết định cấp thị thực du học

Đưa quyết định liên quan đến thị thực vào hồ sơ điện tử của thí sinh.

Tiêu chí xét yêu cầu xin thị thực du học dài hạn

Các tiêu chí về thị thực liên quan đến « giáo dục và đào tạo » được quy định trong một thông tư liên bộ (Bộ Nội vụ, Ngoại giao, Giáo dục đại học và Nghiên cứu).

Ngoài ra còn một số tiêu chí chung cần được tính đến, ví dụ như kế hoạch du học Pháp của sinh viên có thể mang đến « khả năng thành công trong nghề nghiệp » trong tương lai hay không, đồng thời kế hoạch đó có thể giúp ích như thế nào cho sự phát triển kinh tế và xã hội của nước sở tại hoặc cho lợi ích của Pháp và mối quan hệ hợp tác của Pháp với nước liên quan.

Thông tư trên đưa ra một số tiêu chí đặc biệt như sau :

Tiêu chí 1 : trình độ của thí sinh trong quá trình học tập ở đại học, dành ưu tiên cho những sinh viên có thể theo học trình độ Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ, học sinh đã có bằng cấp ba của Pháp, sinh viên thi đỗ vào các lớp dự bị hoặc sinh viên được nhận vào các ngành học chọn lọc với thời gian đào tạo ngắn (IUT, STS).

Tiêu chí 2 : chất lượng của các khóa đào tạo mà sinh viên đã từng theo học, đặc biệt thông qua việc thu thập và cung cấp cho các cơ sở đào tạo của Pháp « tất cả các thông tin cần thiết góp phần giúp các cơ sở này có thể đưa ra được những quyết định cho phép đăng ký nhập học một cách độc lập nhờ vào các chỉ dẫn liên quan đến chất lượng của cơ sở đào tạo và quá trình học tập của thí sinh », cũng như các thông tin về xếp loại trình độ và đánh giá sinh viên, về sự tương thích của kế hoạch du học với quá trình học tập trước đó.

Tiêu chí 3 : khuôn khổ pháp lý của kế hoạch du học, dành ưu tiên cho các thí sinh nằm trong khuôn khổ một hiệp định hợp tác giữa các cơ sở đào tạo của Pháp và của nước sở tại, các sinh viên nhận được học bổng của chính phủ Pháp, các sinh viên đã có quá trình học tập tốt tại các khóa đào tạo có cấp bằng, có liên kết với một trường của Pháp hoặc do một cơ sở đào tạo của Pháp cấp bằng.

Tiêu chí 4 : trình độ ngoại ngữ, với các kì thi kiểm tra trình độ tiếng Pháp dành cho thí sinh, bao gồm cả các thí sinh có thể hiện được trình độ tốt.

Hai tiêu chí khác, không chỉ dành cho việc cấp thị thực sinh viên mà là tiêu chí chung, được quy định như sau :

Tính xác thực của các giấy tờ được yêu cầu (trong đó có các loại bằng và bảng điểm nếu cần thiết) ;

Chứng minh khả năng tài chính đủ cho thời gian đi du học.

Các cơ quan lãnh sự có toàn quyền trong việc sử dụng các tiêu chí nói trên.

Theo Kenhtuyensinh