Hàn Quốc cấm 17 trường nhận sinh viên Quốc tế

26/02/2012 17:50 Theo NLĐ
(GDVN) -Bộ Giáo dục KHCN và Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố danh sách 17 trường ĐH-CĐ không được phép tuyển sinh viên nước ngoài trong vòng 1 năm từ tháng 3/2012

Số sinh viên Quốc tế là một trong những tiêu chuẩn đánh giá xếp hạng. Bởi vậy, một số trường đã tuyển sinh một cách bừa bãi và giảm mạnh học phí đối với sinh viên quốc tế nhằm được tăng vị trí trong bảng xếp hạng hằng năm.

Tuy nhiên, sau khi thu hút được sinh viên quốc tế, các trường này không hỗ trợ đầy đủ cho họ về các vấn đề giáo dục và xã hội, làm ảnh hưởng đến danh tiếng ngành giáo dục của Hàn Quốc. Danh sách các trường bị cấm:

1. Daegu Arts Univeristy

2. Sangmyung University’s Cheonan Campus

3.Sungshin Women’s University

4.Hanmin International School

5.Hansung University

6. Myungshin University

7. Donga College

 8.Busan Arts College

9. Songwon University

10. Juseong College

11. Chung Cheong University

12.Gwang Yang Health College

 13.Sunghwa College

14.Songho College

15.Youngnam Foreign Language College

16.Hanyeong College University

17. Soongsil University

Lệnh cấm trên được đưa ra theo sau một cuộc điều tra 347 trường ĐH, CĐ ở Hàn Quốc, bắt đầu vào tháng 9.2011.Cũng từ cuộc điều tra này, chính phủ Hàn Quốc công nhận 06 trường có chương trình giảng dạy quốc tế tốt nhất là:

Korea University, một trong những trường đào tạo quốc tế tốt nhất Hàn Quốc ( ảnh minh họa)

1. Hanyang University

2. Yonsei University

3. Kyung Hee University

4. Korea University

5. Sogang University

6.Seoul National University

Theo NLĐ