Học bổng Huck Centre đến £600 tại Anh

02/02/2012 14:00 Theo Kienthucduhoc
 Học bổng này dành cho việc chi trả tiền học phí cho sinh viên khi theo học các ngành Kinh doanh tại University Of Reading, Anh

Ngành học:

Kế toán, Kinh doanh quốc tế, Quản lý nguồn nhân lực, Thương mại, Marketing và Quản lý quốc tế.Bậc học:

Thạc sĩTrường đại học:

Henley Business School, University of ReadingYêu cầu:

• Sinh viên quốc tế• Thành tích học tập xuất sắc ; có thành tích hoạt động ngoại khóa cho xã hội hay ngành kinh doanh• Đáp ứng được các điều kiện của trường về thành tích học tập và chứng chỉ Anh Văn (Xem các yêu cầu của trường về bằng cấp và chứng chỉ Anh Văn

tại đây

)• Đã nhận được thư mời học ngành Thạc sĩ từ trường trong các ngành học kể trên và đã trả số tiền ứng trước theo yêu cầu.Mô tả học bổng du học: Học bổng này cung cấp đến £600 dành chov iệc chi trả tiền học phí. Học bổng có thời hạn (dựa trên các yêu cầu) trong 1 năm. Ứng vei6n sẽ phải hoàn thành 1 dự án (chiếm khoảng 60 giờ học) dưới tên School’s Huck Centre dành cho Nghiên cứu về Quản trị.Đăng ký: Bưu điện (tải đơn đăng ký

tại đây

)Hạn chót: 25/10/2012
Theo Kienthucduhoc