Làm sao để ghi điểm với bài luận xin học bổng

14/07/2011 07:37
(GDVN) - Bài luận trong hồ sơ xin học bổng là cơ hội cho bạn thể hiện thành tích và tham vọng để có thể trực tiếp nói với hội đồng tuyển sinh.

(GDVN) - Bài luận trong hồ sơ xin học bổng là cơ hội cho bạn thể hiện thành tích và tham vọng để có thể trực tiếp nói với hội đồng tuyển sinh biết vì sao bạn là ứng viên tuyệt vời của họ. Sau đây là một số bước giúp bạn đạt được mục đích của mình với bài luận thành công:

{iarelatednews articleid='7111'}

Bước 1: Viết phác thảo những mục đích của bạn về bài luận xin học bổng bằng bản kế hoạch mô tả cụ thể. Điều này giúp bạn đảm bảo không bỏ qua bất cứ điều gì quan trọng và cho bạn một trật tự hợp lý khi viết bài.

Bước 2: Hãy bắt đầu bài luận bằng một đoạn ngắn giới thiệu về bản thân và đích đến của bạn trong tương lai. Bài luận của bạn cũng cần ngắn gọn, tự nhiên để khiến hội đồng có cảm giác thân thiện khi đọc nó.

 

Bước 3: Đi sâu vào chủ đề của bài. Một bài luận chỉ ấn tượng với hội đồng tuyển sinh khi bạn đã lập sẵn cho mình một bản kế hoạch cụ thể về chương trình, thời hạn hoàn thành và kết quả mà bạn sẽ đạt được.

Bước 4: Tập trung vào hành trình học tập và rèn luyện của bạn như bạn sẽ làm gì với giáo viên hướng dẫn của mình, bạn sẽ bắt đầu cống hiến cho trường học như thế nào?

Bước 5: Không quên cảm ơn Hội đồng đã dành thời gian đọc bài luận của bạn.

Kim Linh (Theo Ehow)