“Lương tâm” trong giờ kiểm tra

20/03/2012 13:26 Nguyễn Ngân (st)
(GDVN) - Luận bàn về "lương tâm"

(ảnh- nguồn internet)

Sinh viên A : Văn hào vĩ đại Victor Hugo đã từng nói: "Lương tâm của con người, chính là sự nghĩ đến đồng loại".


Sinh viên B: Thì sao?


Sinh viên: Còn sao nữa? Bộ mày không có lương tâm à? Chép cho tao câu 3, nhanh lên!
Điểm nóng
Đến Einstein cũng phải ...bó tay!

Phân biệt Lãng mạn và lãng phí
Chữa cháy kiểu “bác học”

Nguyễn Ngân (st)