Một số hình ảnh hoạt động của DHS trường "Bơ sữa"

18/04/2012 06:00
(GDVN) - Sống và học tập xa Tổ quốc, các bạn sinh viên Việt Nam ở trường “ Bơ sữa” luôn đoàn kết, gắn bó và tràn đầy nhiệt huyết trong các hoạt động phòng trào.
Đi nướng thịt 1-5 một truyền thống của trường vào mỗi năm.
Tổ chức tết 2012 với sự tham dự của đại diện cho sinh viên nước ngoài trường.
Lễ tiễn mùa đông ( cả trường vào rừng).
Mừng Sinh nhật Đoàn 26-3
Giao lưu với Vật lý kỹ thuật