Top 10 trường ĐH hàng đầu châu Á -Thái Bình Dương

28/02/2012 10:24 Theo Forbes
(GDVN) -Top 10 trường đứng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong bảng xếp hạng của Times Higher Education.

Tạp chí giáo dục nổi tiếng THE (Times Higher Education) công bố 200 trường ĐH hàng đầu thế giới, dưới đây là Top 10 trường đứng đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong bảng xếp hạng tổng năm 2011

University of Hong Kong (Pokfulam, Hong Kong), vị trí :21
University of Tokyo (Tokyo, Japan), vị trí : 26
Pohang University of Science and Technology (Pohang, South Korea), vị trí : 28
National University of Singapore (Kent Ridge, Singapore), vị trí :34
University of Melbourne ( Melbourne, Australia) , vị trí :36
Peking University (Beijing, China), vị trí : 37
Hong Kong University of Science and Technology (Kowloon, Hong Kong), vị trí : 41
Australian National University (Canberra, Australia), vị trí : 43
University of Science and Technology of China (Hefei, China), vị trí 49
Kyoto University (Kyoto, Japan) , vị trí :57
Theo Forbes