Top 10 trường Y có số lượng đăng ký đông nhất tại Mỹ

22/04/2012 10:51 Hải Jolie (TH)
00(GDVN) - Thống kê tổng thể trên 113 trường Y năm học 2011-2012, tờ US News đưa ra bảng xếp hạng 10 trường Y có số lượng đăng ký đông nhất. Đây cũng là 1 trong những tiêu chí quan trọng giúp các bạn có nhu cầu du học về chuyên ngành này chọn được trường phù hợp để theo học.
George Washington University School of Medicine and Health Sciences. Xem thêm:
Phỏng vấn xin visa du học Mỹ: Vì sao bị từ chối? (P1) /Phỏng vấn xin visa du học Mỹ: Vì sao bị từ chối? (P2)
Drexel University College of Medicine. Xem thêm: Phỏng vấn xin visa du học Mỹ: Vì sao bị từ chối? (P1) /Phỏng vấn xin visa du học Mỹ: Vì sao bị từ chối? (P2)
Georgetown University School of Medicine. Xem thêm: Phỏng vấn xin visa du học Mỹ: Vì sao bị từ chối? (P1) /Phỏng vấn xin visa du học Mỹ: Vì sao bị từ chối? (P2)
Boston University School of Medicine. Xem thêm: Phỏng vấn xin visa du học Mỹ: Vì sao bị từ chối? (P1) /Phỏng vấn xin visa du học Mỹ: Vì sao bị từ chối? (P2)
Lake Erie College of Osteopathic Medicine. Xem thêm: Phỏng vấn xin visa du học Mỹ: Vì sao bị từ chối? (P1) /Phỏng vấn xin visa du học Mỹ: Vì sao bị từ chối? (P2)
Temple University School of Medicine. Xem thêm: Phỏng vấn xin visa du học Mỹ: Vì sao bị từ chối? (P1) /Phỏng vấn xin visa du học Mỹ: Vì sao bị từ chối? (P2)
Jefferson Medical College.Xem thêm: Phỏng vấn xin visa du học Mỹ: Vì sao bị từ chối? (P1) /Phỏng vấn xin visa du học Mỹ: Vì sao bị từ chối? (P2)
New York Medical College. Xem thêm: Phỏng vấn xin visa du học Mỹ: Vì sao bị từ chối? (P1) /Phỏng vấn xin visa du học Mỹ: Vì sao bị từ chối? (P2)
New York University School of Medicine. Xem thêm: Phỏng vấn xin visa du học Mỹ: Vì sao bị từ chối? (P1) /Phỏng vấn xin visa du học Mỹ: Vì sao bị từ chối? (P2)
Yeshiva University Albert Einstein College of Medicine. Xem thêm: Phỏng vấn xin visa du học Mỹ: Vì sao bị từ chối? (P1) /Phỏng vấn xin visa du học Mỹ: Vì sao bị từ chối? (P2)
Hải Jolie (TH)