Dự thảo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 ​

30/01/2019 06:48
Tùng Dương
(GDVN) - Nếu được thông qua, Thông tư này thay thế những quy định về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 tại Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009

Nếu được thông qua, Thông tư này thay thế những quy định về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1 tại Thông tư số 15/2009/TT-BGDĐT ngày 16/7/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học.

Dự thảo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1  ​ ảnh 1
Học sinh Tiểu học. Ảnh. giaoduc.net.vn

Các danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học dự kiến gồm:

A. Số và phép tính.

Bộ thiết bị dạy chữ số và so sánh số:

Giúp học sinh thực hành nhận biết số, đọc, viết, so sánh các số tự nhiên trong phạm vi từ 0 đến 100. Chi tiết thiết bị dạy học:

a) Các thẻ chữ số từ 0 đến 9. Mỗi chữ số có 4 thẻ chữ, in chữ màu và gắn được lên bảng (kích thước mỗi thẻ 30x50mm).

b) Thẻ dấu so sánh (lớn hơn, bé hơn, bằng);

Mỗi dấu 02 thẻ, in chữ màu và gắn được lên bảng (kích thước mỗi thẻ 30x50mm).

Vật liệu thiết bị: Bằng nhựa (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng.

2. Phép tính có tên gọi Bộ thiết bị dạy phép tính:

Giúp học sinh thực hành cộng, trừ trong phạm vi 10, cộng trừ (không nhớ) trong phạm vi 100. Gồm có:

a) Thẻ dấu phép tính (cộng, trừ); mỗi dấu 02 thẻ, in chữ màu và gắn được lên bảng (kích thước mỗi thẻ 30x50mm).

b) 20 que tính: Dài 100mm; tiết diện ngang 3mm; 10 khối lập phương (kích thước 40x40x40mm).

 c) 10 thẻ bó chục que tính: Mỗi thẻ có 10 que tính gắn liền nhau, in màu, mỗi que tính có (kích thước100x3mm).

d) 10 thẻ thanh chục khối lập phương:

Mỗi thẻ có 10 khối lập phương chồng khít lên nhau, in màu mỗi khối lập phương có (kích thước15x15x15mm).

Vật liệu: Bằng nhựa (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng.

Dự thảo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1  ​ ảnh 2
Giờ học viết bảng của học sinh Tiểu học. Ảnh: giaoduc.net.vn.

B. Hình học và đo lường.

1.      Hình phẳng và hình khối có tên Bộ thiết bị dạy hình phẳng và hình khối: Giúp học sinh thực hành nhận dạng hình phẳng và hình khối, lắp ghép xếp hình.

Các hình phẳng gồm có:

a.     6 hình tam giác đều cạnh 40mm; 4 hình tam giác vuông cân có cạnh góc vuông 50mm; 2 hình tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông 40mm và 60mm; 10 hình vuông kích thước (40x40)mm; 8 hình tròn đường kính 40mm, 2 hình chữ nhật kích thước (40x80)mm;

b.    10 khối hộp chữ nhật kích thước (40x40x50)mm; Vật liệu: Bằng nhựa, gỗ (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng.

Những bộ trên số lượng tiêu chuẩn mỗi học sinh 1 bộ.

2.       Chủ đề dạy học Thời gian với thiết bị Mô hình đồng hồ: Giúp học sinh thực hành xem đồng hồ.

Thiết bị hình chữ nhật kích thước (40x80)mm;

10 khối hộp chữ nhật kích thước (40x40x50)mm;

Vật liệu: Bằng nhựa, gỗ (hoặc vật liệu có độ cứng tương đương), không cong vênh, chịu được nước, có màu tươi sáng, an toàn trong sử dụng với yêu cầu Mô hình đồng hồ có thể quay được cả kim giờ, kim phút.

Số lượng mỗi lớp 1 chiếc.

Tùng Dương