Dùng bằng không hợp pháp, Hiệu trưởng bị kỷ luật cách hết chức vụ trong Đảng

01/02/2023 06:44
NGUYÊN PHONG
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bà Ngân được xác định là đã sử dụng bằng trung học cơ sở không hợp pháp để được đi học trung cấp mầm non.

Ngày 31/1, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình) cho biết, vừa tiến hành thi hành kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Ngân, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường mầm non Đức Ninh Đông (thành phố Đồng Hới, Quảng Bình) vì có vi phạm.

Hiệu trưởng Trường mầm non Đức Ninh Đông (Đồng Hới, Quảng Bình) bị cách hết tất cả chức vụ trong Đảng do sử dụng bằng cấp 2 không hợp pháp. Ảnh: NP

Hiệu trưởng Trường mầm non Đức Ninh Đông (Đồng Hới, Quảng Bình) bị cách hết tất cả chức vụ trong Đảng do sử dụng bằng cấp 2 không hợp pháp. Ảnh: NP

Theo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đồng Hới, trên cương vị Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, bà Ngân đã có khuyết điểm, vi phạm trong việc sử dụng bằng cấp 2 (trung học cơ sở) không hợp pháp để được đi học trung cấp mầm non; trung học phổ thông (bổ túc).

Việc làm này của bà Ngân đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm; vi phạm điểm d, khoản 3, điều 35 quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm:

Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận, xác nhận giả hoặc không hợp pháp để được tuyển dụng vào cơ quan, tổ chức, được kết nạp vào Đảng, được đi học, quy hoạch, bổ nhiệm, thi nâng ngạch, bậc, để đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện trong công tác cán bộ” thì kỷ luật bằng hình thức Khai trừ.

Với việc tự giác nhận trách nhiệm về khuyết điểm, vi phạm của mình và tự nhận hình thức kỷ luật tương xứng với nội dung, tính chất, mức độ vi phạm trước và trong quá trình kiểm tra, giám sát; có nhiều đóng góp trong quá trình công tác của bà Ngân;

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhất trí đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại điểm a, khoản 2, điều 5 Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm để giảm mức kỷ luật đối với bà Ngân từ hình thức Khai trừ xuống mức Cách chức tất cả chức vụ trong Đảng.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật bà Nguyễn Thị Ngân, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường mầm non Đức Ninh Đông theo thẩm quyền.

NGUYÊN PHONG