Xử lý kỷ luật Hiệu trưởng Trường tiểu học Sài Sơn B vì để xảy ra nhiều vi phạm

19/06/2021 11:10
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Kết luận yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức xử lý kỷ luật với Hiệu trưởng trường Sài Sơn B. Cô Tuất và các cá nhân liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Đáng chú ý trong các nội dung trong kết luận thanh tra về những nội dung liên quan tại trường Tiểu học Sài Sơn B, Quốc Oai, Hà Nội thì trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra sự việc tại trường này cũng đã được kết luận nêu rõ.

Đối với cô Nguyễn Thị Quyên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Sài Sơn B là người chịu trách nhiệm chính trong việc tiếp nhận và giải quyết đơn thư chưa đúng quy định. Thực hiện việc xếp loại, đánh giá với cô Nguyễn Thị Tuất không hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 và đánh giá hàng từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2021 năm học 2020 – 2021 không đúng.

Cô Quyên cũng phải chịu trách nhiệm trong việc tổ chức, chỉ đạo trong việc ra đề thi để xảy ra sai sót liên tiếp trong 02 năm học. Ký duyệt học bạ học sinh lớp 5A năm học 2019 – 2020 trong khi còn nhiều sai sót dẫn đến phải thu hồi học bạ ảnh hưởng uy tín của giáo viên và nhà trường. Chưa thực hiện hết trách nhiệm của Trưởng ban kiểm tra nội bộ nhà trường năm học 2020 – 2021.

Để xảy ra những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý tài chính tại trường được nêu tại kết luận này. Chưa làm tốt công tác dân chủ, công khai, đoàn kết trong nội bộ nhà trường. Chưa kịp thời tiếp nhận ý kiến phản ánh, kiến nghị của giáo viên để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Qua đó kết luận này khẳng định, Hiệu trưởng trường Tiểu học Sài Sơn B chịu trách nhiệm chính trong việc để xảy ra những tồn tại, vi phạm nêu trên.

Nhiều cá nhân phải chịu trách nhiệm trong kết luận thanh tra tại Trường tiểu học Sài Sơn B Ảnh: Trung Dũng

Nhiều cá nhân phải chịu trách nhiệm trong kết luận thanh tra tại Trường tiểu học Sài Sơn B

Ảnh: Trung Dũng

Đối với cô Nguyễn Thị Cúc, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Sài Sơn B trong năm học 2019 – 2020 chưa thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát học bạ học sinh, dẫn dến việc học bạ học sinh lớp 5A năm học 2019 – 2020 có sai sót nhưng vẫn trình ký duyệt.

Cô Cúc chịu trách nhiệm trong việc ra đề thi để xảy ra sai sót liên tiếp trong 02 năm học. Chưa thực hiện hết nhiệm vụ được giao trong công tác kiểm tra toàn diện nhà giáo năm học 2020 – 2021.

Riêng trách nhiệm với cô Nguyễn Thị Tuất, giáo viên trường Tiểu học Sài Sơn B trong năm học 2019 – 2020 được kết luận chỉ ra là chưa cập nhập kết quả đánh giá năng lực, phẩm chất cuối học kỳ 1 của lớp 2D trên phần mềm Esams, việc này là chưa thực hiện đúng quy định tại Khoản 1, Điều 8 Quy chế sử dụng phần mềm ban hành theo Quyết định số 3275/QĐ-SGD&ĐT ngày 23/3/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Đồng thời, trong năm học 2020 – 2021, chất lượng giảng dạy của cô Tuất chưa đảm bảo. Việc đánh giá, nhận xét kết quả học kỳ 1 môn Lịch sử, Địa lý khối 4,5 có một số nội dung không phù hợp, chưa đảm bảo tính sư phạm trong môi trường giáo dục tiểu học.

Đối với thầy Phan Viết Nhân (chồng cô Tuất – PV), giáo viên trường Tiểu học Sài Sơn B kết luận này chỉ rõ việc: Thầy Nhân nhận xét, đánh giá kết quả học tập của học sinh lớp 5A chưa đúng chương trình học tập, chưa phù hợp với kết quả học tập trong học bạ. Chưa cập nhập kịp thời kết quả học bạ trên phần mềm Esams của học sinh lớp 5A.

Đối với cô Nguyễn Thị Ngọc, nhân viên y tế học đường trường Tiểu học Sài Sơn B thì chịu trách nhiệm không kiểm tra, rà soát, báo cáo kịp thời lãnh đạo trường những trường hợp không tham gia Bảo hiểm y tế để tuyên truyền, vận động với gia đình học sinh chưa tham gia Bảo hiểm y tế là chưa thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ đươc giao. Việc không tập hợp và lưu trữ đầy đủ hồ sơ liên quan đến Bảo hiểm thân thế của học sinh và giáo viên là không đúng với quy định.

Đối với cô Nguyễn Thị Ngân, nhân viên phụ trách phần mềm trường Tiểu học Sài Sơn B chưa thực hiện hết chức trách, nhiệm vụ trong việc tham mưu, tổ chức việc cập nhật dữ liệu đánh giá học sinh trên phần mềm Esams và trên cơ sở dữ liệu.

Đối với cô Nguyễn Thị Thu Trang, Tổng phụ trách đội trường Tiểu học Sài Sơn B chịu trách nhiệm trong việc thực hiện thu tiền của học sinh Dương Huy Vũ, không ghi khoản thu Bảo hiểm y tế trên phiếu thu nên nhà trường không đóng bảo hiểm cho em Vũ dẫn đến khi em bị tai nạn đã không được hưởng chế độ theo quy định.

Đối với kế toán trường Tiểu học Sài Sơn B thời kỳ năm học từ năm học 2014 – 2015 đến năm học 2017 – 2018 chưa thực hiện hết trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo trường trong công tác quản lý tài chính, dẫn đến tại trường thực hiện một số khoản thu không đúng quy trình.

Một số hồ sơ chi không đúng quy định, thực hiện không đầy đủ các quy định công khai trong lĩnh vực giáo dục. Không tham mưu lập hồ sơ quản lý đối với khoản thu trang thiết bị bán trú, chưa phản ánh và hoạch toán kịp thời là thực hiện chưa đúng quy định tại Điều 6, Luật kế toán.

Ngoài ra, hồ sơ thu, chi một số khoản thu khác và lưu giữ cũng chưa đầy đủ theo quy định tại thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 3/6/2011 của Bộ Nội vụ.

Đối với thủ quỹ trường Tiểu học Sài Sơn B qua các thời kỳ chịu trách nhiệm trong việc, không mở sổ theo dõi đầy đủ với các khoản thu chi tiền mặt tại trường.

Bên cạnh đó, trong kết luận cũng nêu rõ trách nhiệm của các tổ chức có liên quan, trong đó trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai là chưa sâu sát trong việc nắm bắt tình hình thực tế của nhà trường để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, hiệu quả trong công tác quản lý chuyên môn.

Và đối với phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Quốc Oai đã thiếu kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý tài chính tại trường với các khoản thu nêu tại kết luận.

Từ kết quả kiểm tra, xác minh, kết luận và trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Quốc Oai quyết định các biện pháp xử lý như sau:

Thứ nhất, giao phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật với cô Nguyễn Thị Quyên, Hiệu trưởng trường Tiểu học Sài Sơn B và tổ chức kiểm điểm trách nhiệm với cô Nguyễn Thị Cúc, Phó Hiệu trưởng.

Chỉ đạo trường Tiểu học Sài Sơn B tổ chức kiểm điểm trách nhiệm với cô Nguyễn Thị Thu Trang, Tổng phụ trách đội và Kế toán trường Tiểu học Sài Sơn B thời kỳ từ năm học 2014 – 2015 đến năm học 2017 – 2018. Đồng thời yêu cầu cô Nguyễn Thị Tuất và các cá nhân liên quan nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm trong việc để xảy ra những tồn tại, hạn chế như đã nêu ra tại kết luận.

Yêu cầu phòng Nội vụ phối hợp với phòng Giáo dục và Hiệu trưởng trường Tiểu học Sài Sơn B tổ chức đánh giá lại viên chức năm học 2019 – 2020 và năm học 2020 – 2021 đối với cô Nguyễn Thị Tuất theo đúng quy định.

Thứ hai, giao phòng Tài chính – Kế hoạch huyện tổ chức rút kinh nghiệm do thiếu kiểm tra công tác quản lý tài chính. Hướng dẫn nhà trường khắc phục các hạn chế tồn tại trong công tác quản lý tài chính tại trường Tiểu học Sài Sơn B.

Thứ ba, giao phòng Giáo dục tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, các hoạt động dạy học và giáo dục tại trường Tiểu học Sài Sơn B. Hướng dẫn trường Tiểu học Sài Sơn B khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý chuyên môn.

Thứ tư, yêu cầu Ban giám hiệu trường Tiểu học Sài Sơn B tổ chức và thực hiện tốt các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường. Khẩn trương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý chuyên môn.

Đồng thời, khắc phục các tồn tại và hạn chế trong công tác quản lý tài chính đã nêu tại kết luận. Rà soát và tổ chức thực hiện đánh giá, xếp loại đối với cán bộ giáo viên và nhân viên trong nhà trường đảm bảo đúng quy định.

Thực hiện tiếp nhận và giải quyết đơn thư đảm bảo đúng quy định. Làm tốt công tác dân chủ, công khai, xây dựng và củng cố khối đoàn kết trong nội bộ nhà trường. Đồng thời, có kế hoạch bố trí công tác cho phù hợp với năng lực của giáo viên, nhân viên trong nhà trường nói chung và đối với cô Nguyễn Thị Tuất, thầy Phan Viết Nhân nói riêng.

Kết luận yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật với Hiệu trưởng Trường tiểu học Sài Sơn B. Cô Tuất và các cá nhân liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm. Ảnh: Trung Dũng

Kết luận yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm và có hình thức xử lý kỷ luật với Hiệu trưởng Trường tiểu học Sài Sơn B. Cô Tuất và các cá nhân liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm. Ảnh: Trung Dũng

Thứ năm, giao cho Thanh tra huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện sau Kết luận thanh tra của các tổ chức, cá nhân báo cáo về Uỷ ban nhân dân huyện.

Như thông tin trong các bài viết mà Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã đăng tải trước đó, Uỷ ban nhân dân huyện Quốc Oai đã tiến hành thanh tra các nội dung báo chí và dư luận phản ánh về sự việc xảy ra tại trường Tiểu học Sài Sơn B từ ngày 29/3/2021.

Ngày 15/6/2021, Uỷ ban nhân dân huyện Quốc Oai đã ban hành kết luận số 18/KL-UBND về kết luận thanh tra một số nội dung liên quan tại trường Tiểu học Sài Sơn B. Đến ngày 18/6/2021 thì Uỷ ban nhân dân huyện Quốc Oai đã tổ chức công bố kết luận này.

Trên cơ sở kết quả thanh tra cho thấy có 16 nội dung phản ánh, trong đó có đủ khẳng định nội dung 5 nội dung phản ánh đúng, 02 nội dung đúng một phần, 07 nội dung phản ánh không đúng, 02 nội dung chưa đủ cơ sở khẳng định.

Trong đó, 05 nội dung kết luận này khẳng định là phản ánh đúng bao gồm: Việc đánh giá xếp loại với cô Tuất năm học 2019 – 2020 và các tháng từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2021 năm học 2020 – 2021 là không đúng quy định. Đề thi môn Khoa học trong 2 năm học 2018 – 2019 và 2019 – 2020 tại trường Tiểu học Sài Sơn B có sai sót. Năm học 2019 – 2020, nhà trường thu tiền bảo hiểm y tế của học sinh Dương Huy Vũ nhưng không mua, dẫn đến việc học sinh này khi bị tai nạn không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Trường Tiểu học Sài Sơn B giải quyết đơn thư của phụ huynh học sinh với cô Tuất chưa đúng quy định và việc cô Nguyễn Thị Cúc, Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học Sài Sơn B có hành vi ứng xử với cô Tuất là chưa phù hợp.

Cùng với đó, trong thông cáo báo chí về kết quả thanh tra một số nội dung liên quan tại trường Tiểu học Sài Sơn B, huyện Quốc Oai cũng đã nêu ra 02 nội dung phản ánh chỉ đúng một phần, đó là:

Nội dung cô Tuất phản ánh: Nhà trường đã vay 100.000 đồng tiền trang thiết bị phục vụ bán trú của phụ huynh học sinh (cha mẹ học sinh) từ năm lớp 1 đến hết lớp 5 chưa trả là không đúng. Tuy nhiên về quy trình thu chi của nhà trường, việc công khai các khoản thu chưa đúng theo quy định tại Quyết định số 51/2013/ QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội.

Và việc, trường Tiểu học Sài Sơn B không thông báo tới thầy Nhân và cô Tuất đến tham dự cuộc họp triển khai thuê lắp điều hoà, nhưng không có cơ sở để khẳng định lớp 2D do cô Tuất chủ nhiệm lắp điều hoà sau nên phải trả mức phí bình quân theo tháng cao hơn so với các lớp khác.

Đồng thời, có 07 nội dung cũng được kết luận thanh tra lần này cho biết là phản ánh không đúng:

Trong đó, có 4 nội dung cô Tuất phản ánh việc lãnh đạo trường Tiểu học Sài Sơn B có biểu hiện "trù dập" mình như: Cấp nhiệt kế điện tử, nhập đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh lớp 2D trên phần mềm Esams, việc phân công nhiệm vụ và kiểm tra đối với cô Tuất.

Và có 3 nội dung cô Tuất phản ánh lãnh đạo trường Tiểu học Sài Sơn B có biểu hiện "trù dập" với chồng mình là thầy Phan Viết Nhân như: Việc không thông báo cho học sinh nghỉ học để họp đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, ép thầy Nhân làm chuyên đề, thực hiện dạy chuyên đề ngoài giờ, duyệt, in học bạ của học sinh và kích động phụ huynh học sinh “gây sự” với thầy Nhân.

Việc thanh tra các nội dung liên quan đến Trường Tiểu học Sài Sơn B được tiến hành sau ngày công bố quyết đjnh thanh tra (29/3/2021). Ảnh: quocoai.hanoi.gov.vn

Việc thanh tra các nội dung liên quan đến Trường Tiểu học Sài Sơn B được tiến hành sau ngày công bố quyết đjnh thanh tra (29/3/2021). Ảnh: quocoai.hanoi.gov.vn

Bên cạnh đó, có 02 nội dung phản ánh chưa đủ cơ sở khẳng định, bao gồm việc cô Tuất và dư luận phản ánh về việc học sinh cầm thước đánh cô Tuất, bắn đạn giấy vào mắt cô Tuất.

Và nội dung cô Tuất phản ánh lãnh đạo nhà trường không chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm phối hợp và không bàn giao danh sách lớp trong các tiết dạy môn Lịch sử - Địa lý khối 4,5.

Qua đó, kết luận này cũng nêu ra việc giải quyết đơn thư phản ánh của các phụ huynh học sinh trường Tiểu học Sài Sơn B có liên quan đến cô Tuất sẽ thông qua việc giải quyết đơn của trường Tiểu học Sài Sơn B và việc giải quyết đơn của Uỷ ban nhân dân huyện Quốc Oai.

Theo đó, trong kết quả xác minh việc giải quyết đơn của trường Tiểu học Sài Sơn B cho biết, trong năm học 2019 – 2020 và 2020 – 2021, trường Tiểu học Sài Sơn B nhận tổng số 11 đơn kiến nghị của phụ huynh học sinh một số lớp và phụ huynh học sinh khối 4,5 về việc phản ánh phẩm chất, đạo đức của cô Tuất, đề nghị nhà trường không cho cô Tuất giảng dạy. 02 đơn của cô Tuất phản ánh một số nội dung liên quan đến việc phân công nhiệm vụ và việc phụ huynh không cho học sinh đi học hè.

Qua kiểm tra cho thấy, việc tiếp nhận và giải quyết đơn của trường Tiểu học Sài Sơn B thực hiện chưa đảm bảo quy định. Trách nhiệm thuộc Hiệu trưởng nhà trường.

Còn việc xác minh đơn của Uỷ ban nhân dân huyện Quốc Oai nêu rõ, ngày 26/1/2021 Uỷ ban nhân dân huyện Quốc Oai nhận được đơn của phụ huynh học sinh khối 4,5 trường Tiểu học Sài Sơn B với chữ ký của 126 phụ huynh học Sài Sơn B trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường.

Qua quá trình thanh tra, kết luận này đã chỉ rõ, đơn thư phản ánh của phụ huynh học sinh liên quan đến cô Tuất đã được Uỷ ban nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra, giải quyết đảm bảo tính khách quan, kịp thời, đúng quy định.

Trung Dũng