Gang thép Thái Nguyên, vững tin đỏ lửa

Gang thép Thái Nguyên, vững tin đỏ lửa
(GDVN) - Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên (Tisco) vẫn giữ vững ổn định và có tăng trưởng, đời sống người lao động được đảm bảo.