Làm gì để được nổi tiếng?

Bạn không tài giỏi, không xinh đẹp mà ai cũng phải ngước nhìn, đó không phải chuyện lạ!
Một hôm người vợ bày tỏ.
Đang tải tin...