25% số câu hỏi trong bài thi tổ hợp xã hội có độ phân hóa

10/08/2020 12:42 Thùy Linh
GDVN- Nội dung mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp khoa học xã hội không thuộc nội dung đã tinh giản và bám sát đề thi tham khảo của Bộ.

Sau khi thí sinh hoàn thành bài thi tổ hợp Khoa học xã hội, nghiên cứu đề thi, tổ Xã hội của Hệ thống giáo dục HOCMAI có đưa ra nhận định:

Mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp khoa học xã hội: Địa lí, Lịch sử và Giáo dục công dân vẫn bao gồm 40 câu hỏi với thời gian làm bài 50 phút và tuân thủ đúng cấu trúc nội dung như Bộ Giáo dục và đào tạo đã công bố.

Trong đó, 90% tổng số câu hỏi thuộc kiến thức lớp 12 và 10% câu hỏi thuộc lớp 11 (riêng môn Đia lí, không thấy xuất hiện câu hỏi lớp 11).

Riêng với các câu hỏi lớp 12, nội dung câu hỏi vẫn chủ yếu thuộc Học kì I, không thuộc nội dung đã tinh giản và bám sát đề thi tham khảo mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố, đảm bảo mục tiêu của kì thi.

ảnh: Thùy Linh

Về độ khó của các bài thi thành phần: 75% số câu hỏi ở mức độ Nhận biết và Thông hiểu với nội dung rõ ràng, không lắt léo, 25% số câu hỏi còn lại ở mức độ Vận dụng và Vận dụng cao dùng để phân hóa cho mục tiêu xét tuyển đại học. Điều này hoàn toàn phù hợp với mục tiêu của kì thi.

Tổ Xã hội, nhận định cụ thể từng môn như sau:

Môn Lịch sử: Đề thi có 70% câu hỏi thuộc phần Lịch sử Việt Nam và 30% câu hỏi thuộc phần Lịch sử thế giới.

Phần lớn các câu hỏi thuộc kiến thức lớp 12 (90%), trong đó chuyên đề Lịch sử Việt Nam 1945-1954 xuất hiện nhiều câu hỏi nhất (9 câu), không xuất hiện câu hỏi thuộc chuyên đề Cách mạng khoa học kĩ thuật.

Cách phòng chống COVID-19 đi vào đề thi Sinh học
Cách phòng chống COVID-19 đi vào đề thi Sinh học

75% số câu hỏi trong đề ở mức độ Nhận biết – thông hiểu tập trung vào những kiến thức cơ bản, hỏi về đặc trưng của các sự kiện lịch sử hoặc nét tiêu biểu của từng giai đoạn. Đề thi có sự tương đồng với đề tham khảo lần 2, đáp ứng mục tiêu xét tốt nghiệp.

Môn Địa lí: Đề thi nằm hoàn toàn trong chương trình lớp 12 với 75% thuộc mức độ Nhận biết – Thông hiểu, trong đó có 14 câu hỏi sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam (chiếm 35% tổng số câu hỏi trong đề thi). Việc có tới 14 câu hỏi sử dụng Atlat có thể coi là một lợi thế ghi điểm của thí sinh.

Ngoài ra, những câu hỏi thuộc phần kiến thức 7 điểm chủ yếu thuộc hai chuyên đề Địa lí vùng kinh tế và Địa lí ngành kinh tế; 25% câu hỏi còn lại trải đều tất cả các chuyên đề của lớp 12 và tập trung vào chuyên đề Địa lí tự nhiên và Địa lí vùng kinh tế.

Các câu hỏi cực khó thuộc chuyên đề Địa lí tự nhiên và Địa lí vùng kinh tế thuộc dạng bài so sánh, câu hỏi liên chuyên đề và đảm bảo tính phân hóa cho mục tiêu tuyển sinh.

Môn Giáo dục công dân: 75% câu hỏi thuộc mức độ nhận biết, thông hiểu; 25% câu hỏi còn lại bắt đầu có sự phân hóa. Những chuyên đề xuất hiện nhiều vẫn là những chuyên đề quen thuộc như: Thực hiện pháp luật; Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực của đời sống xã hội, Công dân với các quyền tự do; Công dân với các quyền dân chủ.

Đáp ứng được mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp. Toàn đề có 90% câu hỏi thuộc kiến thức lớp 12 trong đó 52% tổng số câu hỏi thuộc Học kì I và 48% câu hỏi thuộc Học kì II. Đề thi có 4 câu (10%) thuộc kiến thức lớp 11. Các câu hỏi lớp 11 đều ở mức độ Nhận biết.

Thùy Linh