95% thí sinh đạt điểm trên 5 môn Giáo dục công dân

12/07/2018 15:32 Linh Anh
(GDVN) - Theo thống kê của Bộ, mức điểm trung bình của các bài thi Giáo dục công dân là 7,13. Điểm số mà nhiều thí sinh đạt được nhất là 7,5.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo thống kê, tổng số thí sinh dự thi môn Giáo dục công dân kỳ thi quốc gia năm 2018 là 477.503.

Phổ điểm môn Giáo dục công dân trong kỳ thi quốc gia 2018

Qua thống kê, mức điểm trung bình của các bài thi là 7,13.

Điểm trung vị là 7,25.

Số thí sinh dính điểm liệt là 321 em.

Số thí sinh có điểm dưới trung bình (<5 điểm) là 23.525, chiếm 4,93%.

Mức điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,5.

Linh Anh