Bình Phước vẫn chưa thể thu hồi phí đào tạo cấp sai cho học sinh cử tuyển

20/01/2018 07:49 Đan Quỳnh
(GDVN) - Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước vẫn chưa thể thu hồi 741 triệu đồng phí đào tạo cấp sai cho học sinh cử tuyển giai đoạn 2006 - 2015.

Ngày 19/01, nguồn tin từ Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước xác nhận, cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh vẫn đang tiến hành thu hồi số tiền hơn 741 triệu đồng liên quan đến việc “Xử lý yêu cầu bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với học sinh diện cử tuyển đi học giai đoạn 2006 – 2015 tự ý nghỉ học, kỷ luật buộc thôi học”.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước và Quyết định xử lý yêu cầu bồi hoàn kinh phí đào tạo. (Ảnh: Đan Quỳnh)

Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã: Bù Đăng, Lộc Ninh, Bù Gia Mập, Đồng Phú, Bù Đốp, Phước Long thực hiện bồi hoàn kinh phí đào tạo cử tuyển đối với các học sinh.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trên phải khẩn trương triển khai quyết định thu hồi đến các học sinh thuộc đối tượng bồi hoàn kinh phí đào tạo cử tuyển có hộ khẩu thường trú tại các địa phương.

Các địa phương phải nghiêm túc phối hợp cùng các Sở, ban ngành trong việc cung cấp đầy đủ thông tin, địa chỉ liên hệ để việc thực hiện bồi hoàn kinh phí đào tạo cử tuyển đối với học sinh đạt hiệu quả.

Quyết định về việc “Xử lý yêu cầu bồi hoàn kinh phí đào tạo đối với học sinh diện cử tuyển đi học giai đoạn 2006 – 2015 tự ý nghỉ học, kỷ luật buộc thôi học” do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm ký đã yêu cầu thời gian bồi hoàn kinh phí và báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 30/12/2017.

Danh sách các học sinh thuộc đối tượng không đạt yêu cầu, bỏ học, không nhập học. (Ảnh: Đan Quỳnh)

Danh sách đính kèm quyết định thể hiện số học sinh được cử đi học cử tuyển Cao đẳng, Đại học đã tự ý bỏ học không lý do chính đáng và bị kỷ luận buộc thôi học là 32 học sinh. Cụ thể, 28 học sinh tự ý nghỉ học và có 4 học sinh bị kỷ luật buộc thôi học.

Trong số 32 học sinh, 26 học sinh với số tiền hơn 741 triệu đồng và 6 học sinh chưa nhận kinh phí đào tạo. 

Đan Quỳnh