Bộ Giáo dục chuẩn bị tổ chức thẩm định sách giáo khoa Tiếng dân tộc lớp 1

15/10/2020 14:32 Linh Hương
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa Tiếng dân tộc lớp 1.

Theo đó, Hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT, bao gồm đủ 15 bộ tương ứng với mỗi bản mẫu sách giáo khoa Tiếng dân tộc lớp 1 được đề nghị thẩm định.

Các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa có nhu cầu thẩm định sách giáo khoa cần thực hiện thông qua đơn vị đề nghị thẩm định là các Nhà xuất bản đáp ứng yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 33.

Học sinh Khơ Me học chữ. Ảnh: Congthuong.vn

Vụ Giáo dục Tiểu học sẽ là đơn vị tiếp nhận hồ sơ. Hồ sơ gửi về trước ngày 15/10/2020, trong giờ hành chính. Nếu hồ sơ gửi qua đường bưu điện, thời gian được tính theo ngày dấu bưu điện đóng trên bưu phẩm.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 34/2020/BGDĐT ban hành chương trình giáo dục phổ thông môn học Tiếng Bahnar, Tiếng Chăm, Tiếng Êđê, Tiếng Jrai, Tiếng Khmer, Tiếng Mông, Tiếng Mnông, Tiếng Thái.

Chương trình các môn học Tiếng dân tộc nói trên được thực hiện theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2020.

Linh Hương