Bộ Giáo dục hoãn cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia 2020

12/03/2020 06:25 Thùy Linh
(GDVN) - Đó là thông tin ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) chia sẻ với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam.

Theo kế hoạch ban đầu, Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học năm học 2019-2020 được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 7/3/2020 tại Đà Nẵng. 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 nên giữa tháng 2/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc lùi thời gian tổ chức cuộc thi này. Theo đó, cuộc thi sẽ được tổ chức muộn hơn so với kế hoạch 2 tuần, từ ngày 18 - 21/3/2020.

Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học được tổ chức hàng năm nhằm phát triển phong trào, khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ... (Ảnh minh họa: Báo Lao động)

Tuy nhiên, đến đầu tháng 3/2020, tình hình dịch bệnh trong nước càng phức tạp, ngày 11/3, chia sẻ với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết:

"Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản hoãn cuộc thi này, khi nào đủ điều kiện cho phép tổ chức cuộc thi đông người tham gia thì Bộ mới tổ chức và sẽ có hướng dẫn cụ thể sau". 

Được biết, cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học được tổ chức hàng năm nhằm phát triển phong trào, khuyến khích học sinh trung học nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật, công nghệ và vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn cuộc sống.

Cuộc thi góp phần đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá; phát triển năng lực và kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh theo yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo.

Đồng thời, tạo cơ hội để học sinh trung học giới thiệu kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật của mình; tăng cường trao đổi, giao lưu văn hóa, giáo dục giữa các địa phương và hội nhập quốc tế.

Thùy Linh