Chi thu nhập tăng thêm, giáo viên thắc mắc về tiêu chí đánh giá

13/01/2020 14:47 Việt Dũng
(GDVN) - Thầy Nguyễn Đình Tuấn, giáo viên Trường trung học cơ sở Văn Lang, quận 1 có các kiến nghị về tiêu chí xếp loại thi đua quý trong trường.

Ngày 6/1/2020, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được đơn kiến nghị của thầy Nguyễn Đình Tuấn - Giáo viên Trường trung học cơ sở Văn Lang, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh về các tiêu chí đánh giá thi đua quý IV/2019 trong nhà trường.

Kiến nghị về tiêu chí đánh giá thi đua

Theo đó, thầy Tuấn cho biết, năm học này, thầy được phân công dạy Văn tại 4 lớp, phụ đạo cho học sinh yếu của khối 7 và 8, không tham gia làm công tác chủ nhiệm và kiêm nhiệm.

Trong mục III, tiêu chí đánh giá chung của thành phố và quận 1, có ghi rõ Kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Thầy Nguyễn Đình Tuấn chỉ được giao dạy học, nên khi đánh giá cũng chỉ đánh giá công tác dạy học của thầy mà thôi. Thành phố và quận 1 quy định: “Hoàn thành từ 95% đến 100% công việc thì đạt được 60 điểm”.

Tuy nhiên, trên thực tế, tại Trường Văn Lang, cô Chi – Hiệu trưởng đã cắt bớt 10 điểm của thầy (5 điểm làm công tác chủ nhiệm, 5 điểm làm công tác kiêm nhiệm).

Khi xét thi đua thì đương nhiên, thầy Tuấn đã bị trừ mất 10 điểm, do không làm công tác chủ nhiệm và kiêm nhiệm, mà rõ ràng, không ai phân thầy làm công việc này. Rất bất hợp lý và bất công dành cho thầy.

Trường trung học cơ sở Văn Lang, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: P.L)

Nếu đúng quy định thì phải từ mức điểm 60 điểm trừ xuống, nếu có vi phạm lỗi, chứ không phải từ mức điểm 50 điểm trở xuống mà trừ.

Một điều nữa, thành phố và quận 1 có cho viên chức viết “Bản đăng ký thực hiện nhiệm vụ” quí IV/2019, thầy có viết, nhưng trường lại hoàn toàn không sử dụng đến bản đăng ký này thi xét thi đua, dù trước đó Hiệu trưởng có ký tên và đóng dấu.

Chính vì thế, thầy Tuấn và một giáo viên bị mất 10 điểm, nên chỉ được đánh giá là Hoàn thành nhiệm vụ, không được nhận thu nhập tăng thêm của quý này theo nghị quyết 03 của Thành phố Hồ Chí Minh.

Tiêu chí đánh giá thi đua đã được đưa cho giáo viên góp ý

Ngày 9/1/2020, cô Vũ Thị Phương Chi – Hiệu trưởng Trường trung học cơ sở Văn Lang, quận 1 đã có các giải thích về việc của thầy Nguyễn Đình Tuấn.

Theo lãnh đạo nhà trường, hiện thầy cũng đã có đơn khiếu nại về vấn đề này của thầy, và trường đang tiến hành xem xét, giải quyết các bước đúng theo pháp luật quy định.

Nói thêm về trường hợp của thầy Tuấn, cô Vũ Thị Phương Chi cho biết, các căn cứ để đánh giá, xây dựng tiêu chí thi đua là dựa vào các quy định của Thành phố Hồ Chí Minh, của quận 1, cùng với tùy tình hình thực tế của các trường mà đưa ra quy định này cho phù hợp.

Dự thảo đánh giá thi đua này do Ban chấp hành công đoàn trường, các tổ trưởng chuyên môn căn cứ vào các văn bản có liên quan đến thi đua để mà đánh giá. Giáo viên cũng đã được hai lần góp ý các dự thảo tiêu chí thi đua này.

Đối với trường hợp cụ thể của thầy Tuấn, cô Phương Chi nói rằng, ở tổ chuyên môn đánh giá thầy hoàn thành nhiệm vụ, lên tới Hội đồng thi đua của trường cũng đồng ý với kết quả đánh giá này.

Trường vẫn có những viên chức không kiêm nhiệm vẫn được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ bình thường. Nếu không kiêm nhiệm thì không được cộng điểm của phần đó thôi.

Trong quá trình thực hiện từ trước đến nay, thầy Nguyễn Đình Tuấn cũng đã được tham gia góp ý tiêu chí đánh giá thi đua này, thầy đồng ý bình thường. Nay đụng chạm đến quyền lợi của thầy thì thầy lại lên tiếng phản ứng.

Cô Vũ Thị Phương Chi – Hiệu trưởng kết luận: Việc đánh giá thi đua giáo viên là cả một tập thể đánh giá, từ tổ chuyên môn đưa lên, chứ không phải chỉ riêng Hiệu trưởng đánh giá thôi.

Việt Dũng