Giáo viên không có thưởng Tết là điều… bình thường!

10/01/2020 06:36
Sơn Quang Huyến
(GDVN) - Không ít địa phương, giáo viên chưa có “khái niệm thưởng Tết” là gì, họ chỉ mong đến tháng có đủ lương là tốt rồi.

Thời gian này, giáo viên gặp nhau, câu hỏi thường nghe nhất là “Trường bạn được thưởng Tết bao nhiêu?”.

Trên báo chí, dư luận xôn xao về việc “Giáo viên bật khóc khi nghe thưởng Tết”, “Thành phố … thưởng Tết lên đến 35 triệu đồng”, “giáo viên bức xúc vì thưởng Tết chỉ có 500 ngàn đồng” v.v…

Cũng không ít địa phương, giáo viên chưa có “khái niệm thưởng Tết” là gì, họ chỉ mong đến tháng có đủ lương là tốt rồi.

Chính tiền thưởng Tết là “động lực” của nhiều đơn từ tố cáo hiệu trưởng, có lãnh đạo địa phương đã tâm sự với người viết “Ngành giáo dục phức tạp thật, đơn thư tố cáo của huyện chủ yếu từ … ngành giáo dục”.

Không ít địa phương, giáo viên chưa có “khái niệm thưởng Tết” là gì, họ chỉ mong đến tháng có đủ lương là tốt rồi. (Ảnh minh họa: Vietnammoi.vn) ảnh 1
Không ít địa phương, giáo viên chưa có “khái niệm thưởng Tết” là gì, họ chỉ mong đến tháng có đủ lương là tốt rồi. (Ảnh minh họa: Vietnammoi.vn)

Bản chất tiền thưởng Tết của giáo viên là gì?

Tiền thưởng Tết của giáo viên là khoản thu nhập tăng thêm cho giáo viên, sau khi trường tiết kiệm từ ngân sách của một năm (tiết kiệm chi tiêu), hay có thêm nguồn thu cho thuê căng tin, cho thuê bãi gửi xe... Khoản thu nhập tăng thêm này được chi vào cuối năm nên thường được hiểu là "thưởng Tết".

Tiền thu nhập tăng thêm (tiền thưởng Tết) được chi theo căn cứ pháp lý nào?

Đối với đơn vị sự nghiệp do ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động (thực hiện tự chủ theo Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ), thì chi thu nhập tăng thêm thực hiện theo quy định tại Điểm 3.2, 3.3 Khoản 3, Khoản 4, 5, 6 Mục IX Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 9/8/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 26. Nghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ ghi rõ: Sử dụng kinh phí tiết kiệm được từ khoản chênh lệch thu lớn hơn chi.

Vì sao tiền thưởng Tết giữa các trường chênh lệch nhau? ảnh 2
Vì sao tiền thưởng Tết giữa các trường chênh lệch nhau?

1. Hàng năm, sau khi trang trải các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp khác theo quy định; phần kinh phí tiết kiệm chi, chênh lệch thu lớn hơn chi của hoạt động dịch vụ (nếu có); đơn vị được sử dụng theo trình tự như sau:

a) Chi trả thu nhập tăng thêm cho người lao động, tổng mức chi trả thu nhập trong năm của đơn vị tối đa theo mức quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định này;…

Như vậy, khoản thu nhập tăng thêm hay tiền Tết của giáo viên chỉ có khi ngân sách chi trả cho hoạt động giáo dục của nhà trường còn dư ra; nếu không dư thì không có tiền Tết.

Vì vậy, việc giáo viên có tiền Tết hay không, nhiều hay ít là điều bình thường.

Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng; không sợ nghèo, chỉ sợ lòng dân không yên.

Đó là lời Bác Hồ kính yêu trong bài nói ngày 29/12 tại kỳ họp Hội đồng Chính phủ cuối năm 1966; Lời Bác vẫn nguyên giá trị thời sự hôm nay.

Chắc không riêng người viết, mà rất nhiều giáo viên khác sẵn sàng chấp nhận không có thưởng Tết vì ngân sách đã thực sự chi trả cho hoạt động giáo dục của nhà trường.

Mọi hoạt động tài chính của nhà trường minh bạch, chi thực, thu thực, được quản lý và giám sát trung thực; giáo viên ăn Tết nghèo nhưng chắc chắn lòng giáo viên yên, lòng dân yên, không phải bật khóc hay tố cáo hiệu trưởng vì không có tiền Tết.

Chính sự thiếu minh bạch, thiếu dân chủ, của hiệu trưởng đã làm lòng giáo viên không yên; chính thiếu giám sát của các tổ chức thanh tra nhân dân, công đoàn làm lòng giáo viên bất tin.

Không yên, không tin dù có tiền Tết nhiều hay ít vẫn sẽ là “đề tài đàm tiếu” của giáo viên trong suốt năm học.

Vì vậy, minh bạch, dân chủ thực sự trong trường học mới là “tiền Tết” lớn nhất, vô giá cho giáo viên; có lợi nhất cho học sinh, góp phần xây dựng vườn xuân ngát hương cho dân tộc.

Tài liệu tham khảo:

1: thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-43-2006-nd-cp-quy-dinh-quyen-tu-chu-tu-chiu-trach-nhiem-thuc-hien-nhiem-vu-to-chuc-bo-may-bien-che-va-tai-chinh-2c31.html

2:thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/Thong-tu-71-2006-TT-BTC-nhiem-vu-to-chuc-bo-may-bien-che-tai-chinh-don-vi-su-nghiep-cong-lap-huong-dan-thuc-hien-Nghi-dinh-43-2006-ND-CP-13567.aspx

Sơn Quang Huyến