Chỉ tiêu tuyển sinh Cao đẳng Tài chính - Quản trị Kinh doanh 2013

07/02/2013 16:41 Trần Trang
(GDVN) - Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị Kinh doanh đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
Trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị Kinh doanh
Mã tuyển sinh: CTK
Cơ quanchủ quản: Bộ Tài Chính
Địa chỉ: Xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Website:

Tổng chỉ tiêu năm 2013: 2000

Các ngành đào tạo trình độ Cao đẳng
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Tài chính - Ngân hàng ( chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp -; tín dụng - ngân hàng )

Gồm các chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp; Tín dụng - Ngân hàng

C340201 A,D1
Kế toán

Gồm các chuyên ngành Kế toán tổng hợp; Kế toán doanh nghiệp

C340301 A,D1
Quản trị kinh doanh

gồm các chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tổng hợp; Thẩm định giá và Kinh doanh bất động sản

C340101 A,D1
Hệ thống thông tin quản lý

Chuyên ngành Tin học - Kế toán

C340405 A,D1
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Thông tin khác:

Trường tổ chức thi tuyển sinh theo lịch thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trần Trang