Chỉ tiêu tuyển sinh Học viện Tài chính năm 2013

07/02/2013 16:40 Trần Trang
(GDVN) - Trường Học viện Tài chính đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
Học viện Tài chính
Mã tuyển sinh: HTC
Tên tiếng Anh: Academy Of Finance (AOF)
Năm thành lập: 1963
Cơ quanchủ quản: Bộ Tài Chính
Địa chỉ: Ban Quản lí Đào tạo: Xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội
Website: http://www.hvtc.edu.vn/

Tổng chỉ tiêu năm 2013: 3350

Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Tài chính – Ngân hàng

(Gồm 10 chuyên ngành: Tài chính công; Thuế, Tài chính Bảo hiểm; Hải quan, Tài chính quốc tế; Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Định giá tài sản; Chứng khoán; Phân tích chính sách tài chính)

D340201 A 1890
Kế toán

(gồm 03 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán công; Kiểm toán)

D340301 A 1100
Quản trị kinh doanh

(gồm 02 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Marketing)

D340101 A 120
Hệ thống thông tin quản lí

 (Có 01 chuyên ngành: Tin học Tài chính - Kế toán)

D340405 A 120
Ngôn ngữ Anh

(Có 01 chuyên ngành: Tiếng anh Tài chính - Kế toán)

D220201 D1 120

Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Môn thi - Điều kiện khác:
- Ngành Ngôn ngữ Anh xét điểm trúng tuyển riêng và môn Anh văn nhân hệ số 2
Thông tin khác:

- Phương thức TS: Tổ chức thi tuyển sinh
- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT

- Điểm trúng tuyển theo ngành và kết hợp với điểm sàn vào Học viện. Đối với thi sinh thi khối A, nếu đủ điểm sàn vào Học viện nhưng không đủ điểm tuyển vào ngành đã đăng ký được chuyển sang ngành học còn chỉ tiêu.

- Các ngành đào tạo đại học chính quy:

+ Ngành Kế toán gồm 03 chuyên ngành: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán công, Kiểm toán

+ Ngành Tài chính - Ngân hàng gồm 10 chuyên ngành: Tài chính công; Thuế, Tài chính Bảo hiểm; Hải quan, Tài chính quốc tế; Tài chính doanh nghiệp; Ngân hàng; Định giá tài sản; Chứng khoán; Phân tích chính sách tài chính
+ Ngành Quản trị kinh doanh gồm 02 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp; Marketing
+ Ngành Hệ thống thông tin quản lý có 01 chuyên ngành: Tin học Tài chính - Kế toán
+ Ngành Ngôn ngữ Anh có 01 chuyên ngành: Tiếng Anh Tài chính - Kế toán

Điều kiện ký túc xá:
Số chỗ trong KTX : 400
Trần Trang