Chỉ tiêu và cách tính điểm vào Học viện An ninh nhân dân

09/06/2020 09:15 Thùy Linh
GDVN- Học viện An ninh nhân dân công bố đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2020. Theo đó, năm nay, Học viện tuyển sinh 630 chỉ tiêu.

Hiện nay, Học viện An ninh nhân dân đang đào tạo 10 ngành, 12 chuyên ngành ở trình độ đại học; 4 ngành trình độ thạc sĩ và 2 ngành trình độ tiến sĩ.

Phương thức xét tuyển: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 kết hợp với kết quả học bạ trung học phổ thông.

Học viện chỉ xét tuyển những thí sinh đã đạt sơ tuyển tại Công an các đơn vị, địa phương, đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức vào Học viện An ninh nhân dân là nguyện vọng 1, đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Bộ Công an.

Năm nay, Học viện An ninh nhân dân tuyển 630 chỉ tiêu (Ảnh: Báo Lao động)

Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công an; Chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên (tính đến thời điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông);

Công dân hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân hoặc hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ đến tháng dự tuyển (tháng 3); Công dân có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.

Tiêu chuẩn: Thí sinh đăng ký dự tuyển phải đăng ký sơ tuyển tại Công an các đơn vị, địa phương và phải đạt các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Công an về trình độ văn hóa, độ tuổi, tiêu chuẩn học lực, tiêu chuẩn sức khỏe…

Đối tượng tuyển thẳng là những thí sinh đăng ký tuyển thẳng đã đạt sơ tuyển tại Công an đơn vị, địa phương đồng thời thuộc một trong các đối tượng sau:

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Toán được tuyển thẳng vào một trong các tổ hợp A00, A01, C03, D01, B00.

7 thí sinh được tuyển thẳng vào Học viện An ninh nhân dân
7 thí sinh được tuyển thẳng vào Học viện An ninh nhân dân

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Vật Lý được tuyển thẳng vào một trong các tổ hợp A00, A01.

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Hóa được tuyển thẳng vào một trong các tổ hợp A00, B00.

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Tin học được tuyển thẳng vào ngành An toàn thông tin.

Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Sinh được tuyển thẳng gửi đào tạo ĐH ngành y.

Về chính sách ưu tiên, ngoài chính sách ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy chế tuyển sinh của Bộ thì Học viện An ninh nhân dân còn cộng điểm thưởng khi xét tuyển gồm các đối tượng:

Thí sinh đoạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn: Toán, Vật lý, Hóa, Sinh, Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (môn đoạt giải có trong tổ hợp môn đăng ký xét tuyển), môn Tin học đối với ngành An toàn thông tin.

Giải Nhất được cộng 1.0 điểm, giải Nhì được cộng 0.75 điểm, giải Ba được cộng 0.5 điểm, giải Khuyến khích được cộng 0.25 điểm.

Thí sinh đoạt nhiều giải chỉ được cộng điểm thưởng của một giải cao nhất. Điểm được các trường cộng cho thí sinh trước khi xây dựng phương án điểm.

Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào Học viện An ninh nhân dân và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm trung học phổ thông lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 2 chữ số thập phân cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế của Bộ, điểm thưởng theo quy định của Bộ Công an.

Chi tiết những điểm mới trong tuyển sinh ngành công an năm 2020
Chi tiết những điểm mới trong tuyển sinh ngành công an năm 2020

Riêng các thí sinh đã hoàn thành chương trình các môn văn hóa phổ thông trong chương trình đào tạo trung cấp nghề:

Điểm trung bình học tập tương đương điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm trung học phổ thông lớp 10, 11, 12 để tính điểm xét tuyển vào Học viện An ninh nhân dân là trung bình cộng điểm từng môn văn hóa trung học phổ thông trong cả khóa học theo hệ số của từng môn và làm tròn đến 2 chữ số thập phân.

Trong trường hợp số lượng thí sinh cùng một mức điểm xét tuyển, nếu lấy hết sẽ vượt chỉ tiêu phân bổ thì xét trúng tuyển theo thứ tự như sau:

Thứ nhất, xét thí sinh có tổng điểm của 03 môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào Học viện An ninh nhân dân và điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm trung học phổ thông lớp 10, 11, 12 được quy về thang điểm 30 làm tròn đến 02 chữ số thập phân, lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu;

Thứ hai, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm môn Toán học cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp A00, A01; xét thí sinh có điểm môn Ngữ văn cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp C03; xét thí sinh có điểm môn Tiếng Anh cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp D01; xét thí sinh có điểm môn Sinh học cao hơn đối với thí sinh dự tuyển tổ hợp B00;

Thứ ba, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có điểm trung bình cộng kết quả học tập 3 năm trung học phổ thông lớp 10, 11, 12 cao hơn.

Trường hợp xét đến hết tiêu chí 2, tiêu chí 3 vẫn vượt chỉ tiêu, Học viện An ninh nhân dân báo cáo Lãnh đạo Bộ Công an quyết định.

Thùy Linh