Chùm ảnh: Thầy giáo ở Thái Nguyên dùng hết sức đánh học sinh

20/07/2012 06:36 Giàng A Cối (Ảnh cắt từ clip)
(GDVN) - Những đòn thẳng tay từ người thầy lực lưỡng giáng xuống học sinh. Ông thầy này ra tay không phân biệt gái, trai và thậm chí sẽ đánh nặng hơn nếu có em nào thắc mắc.
Hai ngày đầu tiên học bình thường, đến ngày thứ ba thì không khí lớp học trở nên căng thẳng sau khi thầy giáo (Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức cấp II, Thái Nguyên) trả bài.
TRA CỨU ĐIỂM THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012
Học sinh ngồi bàn đầu được dẹp xuống các bàn dưới. Thầy nhăm nhăm chiếc roi mây trên tay và gọi những học sinh điểm dưới 5 lên nằm úp xuống mặt bàn trên.
TRA CỨU ĐIỂM THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012
Em học sinh đầu tiên bị phạt, em vừa bò lên bàn vừa nhìn thầy sợ hãi.
TRA CỨU ĐIỂM THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012
Trước khi giáng đòn xuống mông các em, thầy lấy tay vỗ vào mông các em để chỉnh cho đúng tư thế...
TRA CỨU ĐIỂM THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012
... rồi nắn lại chiếc roi mây cho thẳng để chính xác khi đánh.
TRA CỨU ĐIỂM THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012
Sau khi đòn được giáng xuống, em học sinh này đau quá nên đã nhổm dậy xin thầy nương tay.
TRA CỨU ĐIỂM THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012
Đáp lại lời khẩn thiết trong đau đớn của học sinh, thày Thành phớt lờ...
TRA CỨU ĐIỂM THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012
Thầy giáo này hỏi các em học sinh ngồi dưới “Không chú ý lên bảng có phải vi phạm không?" rồi quát em học sinh này nằm xuống để tiếp tục đánh.
TRA CỨU ĐIỂM THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012
Đến lượt em học sinh khác, thầy giáo này lại tiếp tục vỗ tay vào mông để bắt em này nằm đúng tư thế để chuẩn bị ăn roi.
TRA CỨU ĐIỂM THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012
Những thao tác dường như đã rất thành thục, thầy chỉnh lại roi để chuẩn bị đánh.
TRA CỨU ĐIỂM THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012
Đòn roi được giáng rất mạnh từ tay của người thày lực lưỡng với khuôn mặt và thái độ hết sức hung hãn xuống các em học sinh.
TRA CỨU ĐIỂM THI ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG 2012
Giàng A Cối (Ảnh cắt từ clip)