Công an điều tra người làm giả công văn Bộ trưởng Nhạ ký

04/06/2018 06:15 Thùy Linh
(GDVN) - Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ và xử lý nghiêm khắc tác giả, động cơ của người soạn công văn giả mạo này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa lên tiếng về công văn giả mạo hiện đang lưu truyền trên mạng xã hội những ngày qua do Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo – Phùng Xuân Nhạ ký gửi Sở giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố; Phòng giáo dục các quận/huyện và Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở về việc giảm tải nội dung ra đề môn Ngữ văn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định đây là công văn giả mạo. Bởi lẽ công tác tuyển tuyển sinh đầu cấp đã được phân cấp cho các Sở Giáo dục và Đào tạo, do đó Bộ hoàn toàn không ra công văn chỉ đạo về nội dung này. 

Bộ Giáo dục khẳng định, công văn giảm tải đề thi Ngữ văn là giả mạo

Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra làm rõ và xử lý nghiêm khắc tác giả, động cơ của người soạn công văn giả mạo này.

Được biết, năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 11 về Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông. Đến năm 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 05 sửa đổi, bổ sung Thông tư 11. 

Trong đó, tại Điều 10 về Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo nêu rõ: 

1. Lập kế hoạch tuyển sinh, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, bao gồm các nội dung chính sau: địa bàn, phương thức, đối tượng, chế độ ưu tiên, tổ chức công tác tuyển sinh trung học phổ thông.

Riêng đối với những địa phương chọn phương thức thi tuyển hoặc kết hợp thi tuyển với xét tuyển cần có thêm các nội dung sau:

a) Môn thi, ra đề thi, hình thức thi, thời gian làm bài, hệ số điểm bài thi, điểm cộng thêm;

b) Tổ chức, nhiệm vụ và hoạt động, quyền hạn và trách nhiệm của hội đồng ra đề thi, hội đồng coi thi, hội đồng chấm thi, hội đồng phúc khảo bài thi; công tác ra đề thi, sao in, gửi đề thi.

Như vậy có nghĩa, trách nhiệm xây dựng phương án tuyển sinh (bao gồm môn thi, ra đề thi, hình thức thi, thời gian làm bài) là của Sở Giáo dục và Đào tạo và trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo, phê duyệt chứ không phải do Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định. 

Thùy Linh