Đại học Thái Nguyên tiếp tục phát huy năng lực đào tạo và nghiên cứu khoa học

15/08/2020 06:39 Ngọc Quang
GDVN- Bí thư tỉnh uỷ Nguyễn Thanh Hải đánh giá cao những nỗ lực của Đại học Thái Nguyên trong nhiệm kỳ vừa qua.

Ngày 13 và 14/8/2020 đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã tới dự và có bài phát biểu tâm huyết.

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại đại hội. ảnh: TL.

Bí thư Nguyễn Thanh Hải đánh giá, đây là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ, cán bộ, đảng viên, sinh viên Đại học Thái Nguyên.

Đại hội Đảng bộ Đại học Thái Nguyên lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra khi cả nước đang tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. bám sát chủ trương của Đảng về chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo, trong đó Luật Giáo dục Đại học năm 2018 đã xác định “Đại học quốc gia, đại học vùng là đại học thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước”, Đảng bộ Đại học Thái Nguyên đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển chương trình đào tạo theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội, đặc biệt là các chương trình đào tạo trọng điểm theo định hướng chất lượng cao.

Nhiều ngành học có sức hút lớn, luôn đạt và vượt chỉ tiêu tuyển sinh đề ra. Nhìn lại những thành tựu Đại học Thái Nguyên đạt được trong 5 năm qua chính là kết quả của cả quá trình xây dựng, kiến tạo nên một đại học vùng để thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước.

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải tặng hoa chúc mừng đại hội. ảnh: TL.

5 năm qua, với tinh thần nỗ lực phấn đấu và quyết tâm cao, Đảng bộ Đại học Thái nguyên đã chủ động, tích cực triển khai, cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng thành các chương trình, kế hoạch, đề án phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hầu hết chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Thứ nhất, trong lĩnh vực đào tạo: Nhiệm kỳ vừa qua, công tác đào tạo của Đại học Thái Nguyên phát triển theo hướng đa ngành với quy mô ngày càng tăng, đã đạt được những thành tựu quan trọng: mở mới 28 ngành học ở bậc đại học, đạt 121%; 17 chuyên ngành thạc sĩ, đạt 170%; quy mô đào tạo đại học, cao đẳng đạt bình quân 60.296 học sinh, sinh viên/năm, đạt 100,4%; quy mô đào tạo sau đại học đạt bình quân 5.125 người học/năm, đạt 102,0%; 80% giáo trình, bài giảng được số hóa, đạt 100%; có 230 môn học/học phần xây dựng học liệu E-Learning, đạt 115%; phát triển 21 chương trình đào tạo chất lượng cao (hoặc tương đương) và chương trình tiên tiến, đạt 210%...

Trong 5 năm qua, đã đào tạo gần 50.000 người tốt nghiệp các trình độ của giáo dục đại học, trong đó các tỉnh vùng trung du miền núi Bắc Bộ chiếm 81,3% tổng số sinh viên tốt nghiệp đại học với 35% là người dân tộc thiểu số; số lượng tốt nghiệp thạc sĩ của các tỉnh trong vùng là 5.524 người, 220 người tốt nghiệp tiến sĩ (chủ yếu là cán bộ làm việc trong các trường đại học, cao đẳng các tỉnh trong vùng); Luôn thực hiện tốt chính sách đào tạo cán bộ vùng dân tộc thiểu số thông qua đón nhận đào tạo hệ cử tuyển, đào tạo theo địa chỉ và dự bị đại học.

Tổ chức đào tạo thạc sĩ theo định hướng ứng dụng tại các tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Bắc Kạn, Hà Giang (đào tạo mỗi khóa thạc sĩ 50 học viên/năm).

Đa số người học sau khi tốt nghiệp đã phát huy tốt kiến thức được đào tạo vào thực tiễn sản xuất, quản lý và đời sống, là nguồn nhân lực quan trọng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của vùng và đất nước, đặc biệt là vùng trung du miền núi phía Bắc.

Thứ hai, trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: Các hoạt động khoa học công nghệ luôn được quan tâm đổi mới theo hướng nâng cao hiệu quả, gắn với sản xuất, đời sống và phục vụ đắc lực cho đào tạo. Công tác quản lý, đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động khoa học công nghệ được tăng cường.

Kết quả 7 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra đến nay đều được thực hiện đạt và vượt kế hoạch, đó là:

Thực hiện 56 chương trình khoa học công nghệ, đề tài cấp Nhà nước, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Giáo dục và Đào tạo, đạt 186% so với chỉ tiêu; 408 đề tài cấp đại học, cấp bộ, đạt 102% so với chỉ tiêu; có 8.695 bài báo khoa học được đăng tải trên các tạp chí, kỷ yếu hội nghị, hội thảo, trong đó có 7.170 bài được đăng trên các tạp chí trong nước, đạt 204%; 1.525 bài đăng trên các tạp chí quốc tế, đạt 169%; có 775 bài được đăng trên các tạp chí trong danh mục ISI, Scopus, đạt 193%; có 22 sản phẩm khoa học công nghệ được công nhận sở hữu trí tuệ, đạt 110%; thành lập 2 trung tâm ươm tạo công nghệ và hỗ trợ khởi nghiệp, đạt 100%...

Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học được gắn với thực tiễn, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đã có gần 500 chương trình khoa học công nghệ, đề tài cấp Nhà nước, dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ, gần 7.000 bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế, tăng gấp hai lần so với nhiệm kỳ trước.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, Đại học Thái nguyên đã chủ động nghiên cứu, sáng chế và tích cực, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trong Đại học Thái nguyên và trên địa bàn (bộ sinh phẩm phát hiện SARS-CoV2 Virus bằng kỹ thuật Realtime-PCR- là một ví dụ điển hình).

Đại học Thái Nguyên xếp thứ 9/35 về chỉ số nghiên cứu. xếp thứ 3/35 cơ sở giáo dục đại học về chỉ số nghiên cứu nội lực

Thứ ba, trong lĩnh vực hợp tác trong nước và Quốc tế: Từ những kết quả trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, là cơ sở để Đại học Thái Nguyên trở thành địa chỉ có uy tín tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế và thực hiện nhiệm vụ hợp tác, chuyển giao công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương trong vùng.

5 năm qua, Đại học Thái Nguyên đã huy động được 3,44 triệu USD từ nguồn hợp tác quốc tế cho hoạt động khoa học công nghệ; 89 tỷ đồng thuộc chương trình hợp tác với Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; thu được hơn 200 tỷ đồng từ các chương trình, dự án chuyển giao khoa học công nghệ; 760 triệu đồng từ các chương trình khoa học công nghệ khác.

Đến năm 2020, Đại học Thái Nguyên đã ký biên bản hợp tác toàn diện về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với 15 tỉnh thuộc vùng trung du miền núi Bắc Bộ; thực hiện hàng trăm chương trình chuyển giao công nghệ cho hầu hết các tỉnh trong vùng, đặc biệt là đối với tỉnh Thái Nguyên.

Đi đôi với hoạt động chuyển giao công nghệ, Đại học Thái Nguyên luôn quan tâm tới hoạt động tư vấn chính sách phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh vùng trung du miền núi Bắc Bộ; tổ chức các hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế để tư vấn cho địa phương hoạch định chính sách; phối hợp với các bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, đề xuất, tổ chức khảo sát, xây dựng các đề án, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, các vấn đề kinh tế vùng...

Công tác đào tạo đội ngũ giảng viên, cán bộ khoa học, kỹ thuật luôn được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, với 70% cán bộ giảng dạy đạt trình độ thạc sỹ trở lên và có mặt ở rất nhiều lĩnh vực: nông nghiệp, công nghiệp, y học, giáo dục, khoa học cơ bản, kinh tế, khoa học kỹ thuật công nghệ (trên 150 giáo sư, phó giáo sư; gần 800 tiến sỹ; 2.000 thạc sỹ).

Đây là nguồn nhân lực chất lượng cao, có ý nghĩa quan trọng tạo nên sức mạnh của Đại học Thái Nguyên góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho.

Cơ sở vật chất, thiết bị giảng dạy được quan tâm đầu tư ngày càng hiện đại, góp phần tạo không gian, diện mạo mới của Đại học Vùng.

Với phương châm lấy người học làm trung tâm, Đảng bộ đã lãnh đạo Đại học thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn học đi đôi với thực hành, lý luận gắn liền với thực tế.

Trong nhiệm kỳ qua đã đào tạo và cung cấp gần 50.000 cán bộ có trình độ đại học, sau đại học và hàng ngàn công nhân kỹ thuật lành nghề cho các tỉnh Trung du, miền núi Bắc Bộ, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Thứ tư, cùng với thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, Đại học Thái nguyên luôn quan tâm đến công xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; (bình quân hằng năm tổng số đảng viên được kết nạp của toàn Đảng bộ tăng 18%).

Đây là một điểm sáng, tiêu biểu trong công tác phát triển đảng. Đảng bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và người học.

Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường; công tác nội chính và bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện có hiệu quả.

Các tổ chức đoàn thể (công đoàn, đoàn thanh niên…) có nhiều hoạt động, phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Với những thành tích đạt được trong thời gian qua, Đại học Thái Nguyên đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: Anh hùng Lao động; Huân chương lao động Hạng nhất; cờ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…

Những thành tích đó có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần vào thành tích chung của tỉnh, tạo tiền đề, động lực cho bước phát triển mới của Đảng bộ Đại học Thái Nguyên trong giai đoạn tiếp theo.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Nguyễn Thanh Hải ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ Đại học Thái Nguyên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Bí thư Nguyễn Thanh Hải tham quan nơi trưng bày các sản phẩm công nghệ của Đại học Thái Nguyên. ảnh: TL.

Bí thư Nguyễn Thanh Hải chỉ rõ, bên cạnh những thành tích đã đạt được, cần lưu ý thêm một số nội dung:

Một là việc thực hiện đề án vị trí việc làm ở một số đơn vị còn chậm; một số ngành đào tạo chưa thực sự gắn với nhu cầu xã hội, thị trường lao động; sản phẩm khoa học - công nghệ có thương hiệu, được cấp bằng sáng chế, sở hữu trí tuệ còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng.

Hai là còn có đảng bộ cơ sở năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu chưa cao, có thời điểm còn chưa thực sự đoàn kết, thống nhất; tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình của một số ít cán bộ, đảng viên còn hạn chế.

Bí thư tỉnh ủy đề nghị tập trung thảo luận, đi sâu phân tích và làm rõ nguyên nhân của cả những thành tích đạt được và những khuyết điểm, tồn tại, rút ra những bài học kinh nghiệm, có giải pháp để khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Bí thư tỉnh uỷ đồng tình với những nội dung cơ bản nêu trong văn kiện Đại hội, đồng thời gợi mở và nhấn mạnh thêm một số nội dung sau để Đại hội quan tâm trong quá trình thảo luận và thông qua Nghị quyết:

Thứ nhất, Đảng bộ cần đánh giá đúng những vấn đề trọng tâm, trọng điểm để có những giải pháp cụ thể khai thác và phát huy tốt những tiềm năng, thế mạnh; tập trung đổi mới quản trị đại học, tạo chuyển biến mạnh mẽ chất lượng đào tạo; xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa quy mô và chất lượng đào tạo.

Đổi mới nội dung chương trình, phương pháp dạy và học, tiếp cận các chương trình, phương pháp đào tạo tiên tiến hiện đại của quốc tế, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của xã hội, xây dựng Đại học Thái Nguyên thành trung tâm đào tạo đa ngành, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của vùng, hướng tới mục tiêu sớm trở thành Đại học trọng điểm quốc gia như mục tiêu Đại hội đề ra.

Thứ hai, Đảng bộ Đại học phải tập trung lãnh đạo xây dựng kế hoạch lựa chọn, phát triển một số ngành, lĩnh vực đào tạo mũi nhọn, có thế mạnh để phát huy được đội ngũ cán bộ giảng dạy có chất lượng cao, trình độ chuyên môn sâu, nhằm đào tạo được đội ngũ cán bộ và nguồn nhân lực đạt chuẩn khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới.

Thứ ba, phát triển mạnh mẽ mối quan hệ giữa Đại học Thái Nguyên với các tỉnh trong Vùng nói chung và đặc biệt là với tỉnh Thái nguyên; tích cực tham gia nghiên cứu tư vấn, hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương và các tỉnh trong vùng và Tỉnh Thái nguyên.

Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu với các tổ chức, doanh nghiệp, các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế, trong nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ đời sống, sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thứ tư, làm tốt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh; chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, sinh viên.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu nhằm tạo sự chuyển biến tích cực hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, đi đôi với việc bố trí, sắp xếp, sử dụng đội ngũ cán bộ một cách hợp lý.

Chú trọng giữ vững đoàn kết nội bộ; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong Đảng bộ.

Thứ năm, làm tốt công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong quản lý học sinh, sinh viên; Quản lý đất đai; chủ động nắm chắc diễn biến tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời và giải quyết có hiệu quả các vấn đề tiềm ẩn về an ninh, trật tự trong học sinh, sinh viên.

Đặc biệt, trước những diễn biến mới phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, Đại học Thái nguyên cần tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của tỉnh trong công tác kiểm soát, ngăn chặn, phòng, chống dịch bệnh.

Phát huy truyền thống 26 năm xây dựng, phát triển của Đảng bộ (1995-2020) với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, cùng đội ngũ các nhà khoa học nhiệt huyết, trách nhiệm, Bí thư tỉnh uỷ tin tưởng rằng trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đại học Thái Nguyên sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và tư vấn hoạch định chính sách cho tỉnh Thái Nguyên nói riêng, các tỉnh bạn trong vùng và cả nước nói chung.

Tiếp tục khẳng định uy tín, chất lượng, vai trò của Đại học Thái Nguyên trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ cũng như Vùng Thủ Đô Hà Nội.

Ngọc Quang