ĐHQGHN tiến hành thi chung đề – 100% trắc nghiệm

09/06/2014 16:38 Hà Đỗ
(GDVN) - ĐHQGHN vừa công bố dạng thức chung đề thi với 140 câu trắc nghiệm cho hai phần bắt buộc và tự chọn để tuyển chọn người vào học đại học.

Với dạng thức thi chung đề thi, ĐHQGHN đang tiến hành chuẩn hóa đề thi và hướng đến đánh giá các năng lực cốt lõi cần thiết của người học để có thể học ở bậc đại học bao gồm: năng lực tư duy định tính và năng lực tư duy định lượng, thông qua nội dung kiến thức thuộc chương trình Trung học phổ thông.

Ở phần bắt buộc: Tư duy định lượng được đánh giá qua kiến thức Toán học và Tư duy định tính qua kiến thức Ngữ văn.

ĐHQGHN tiến hành thi chung đề – 100% trắc nghiệm.

Cơ cấu kiến thức trong phần bắt buộc được phân bổ như sau: Kiến thức trong chương trình lớp 10 là 10%. Kiến thức trong chương trình lớp 11 chiếm 20%, và kiến thức trong chương trình lớp 12 chiếm 70%.

Ỏ phần tự chọn: Thí sinh chọn 1 trong 2 nội dung: Tư duy định lượng : Kiến thức Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tư duy định tính : Kiến thức Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Và được phân bổ như sau: Kiến thức trong chương trình lớp 11 chiếm 30% và kiến thức trong chương trình lớp 12 chiếm 70%.

Độ khó của các câu hỏi được phân định theo tỉ lệ: 20% ở cấp độ dễ, 60% ở cấp độ trung bình và 20% ở cấp độ khó, cho mỗi phần thi.

Thí sinh làm bài  trên máy tính tại các phòng thi đủ tiêu chuẩn với tổng thời gian làm bài là 195 phút.

Hà Đỗ