Điểm trung bình bài thi Khoa học tự nhiên đều trên 5,5

27/08/2020 09:59 Linh Hương
GDVN- Ba môn thi trong bài thi Khoa học tự nhiên đều có điểm trung bình toàn quốc đạt từ 5,59 điểm trở lên.

Phổ điểm môn Vật lý:

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Vật lí của cả nước năm 2020 cho thấy có 286847 thí sinh tham gia thi môn Vật lí trong đó điểm trung bình là 6,72 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 39 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 37140 (chiếm tỷ lệ 13%); có 10 thí sinh đạt điểm 10.

Phổ điểm phân tích môn Hóa:

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Hóa học của cả nước năm 2020 cho thấy, có 289066 thí sinh tham gia thi môn Hóa học trong đó điểm trung bình là 6,71 điểm, điểm trung vị là 7 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 7,75 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 38 (chiếm tỷ lệ 0,01%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 44766 (chiếm tỷ lệ 15,49%); có 399 thí sinh đạt điểm 10.

Phân tích phổ điểm môn Sinh học:

Kết quả phân tích phổ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn Sinh học của cả nước năm 2020 cho thấy, có 284063 thí sinh tham gia thi môn Sinh học trong đó điểm trung bình là 5,59 điểm, điểm trung vị là 5,5 điểm; điểm số có nhiều thí sinh đạt nhất là 5,25 điểm.

Số thí sinh có điểm <= 1 là 43 (chiếm tỷ lệ 0,02%); số thí sinh đạt điểm dưới trung bình là 85715 (chiếm tỷ lệ 30,17%); có 121 thí sinh đạt điểm 10.

Linh Hương