Giáo sư Trương Nguyện Thành và Sáng tạo hay là chết

10/10/2018 08:22 Phương Linh
(GDVN) - Giáo sư Trương Nguyện Thành nói, trong 5 sáng tạo cần thiết để phát triển đại học có sáng tạo sản phẩm, ứng dụng công nghệ, marketing và lãnh đạo sáng tạo...

Ngày 9/10/2018, Giáo sư Trương Nguyện Thành (Đại học Utah, Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện với các sinh viên, giảng viên Trường Đại học Hoa Sen với chủ đề: “Sáng tạo hay là chết”.

Nội dung chính buổi nói chuyện của Giáo sư Trương Nguyện Thành xoay quanh vấn đề: Sáng tạo trong lĩnh vực giáo dục nói chung và trong trường đại học nói riêng.

Trong bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, sự phát triển vượt bậc của trí tuệ nhân tạo, máy móc đang dần thay thế con người, sáng tạo là đòi hỏi cấp bách của con người trong mọi ngành nghề, để đáp ứng được nhu cầu xã hội, không bị thay thế bởi máy móc.

Theo Giáo sư Trương Nguyện Thành, đây cũng là cơ hội để các trường đại học thay đổi, và cũng chính vị Giáo sư này đã đặt câu hỏi: “Tại sao không bắt đầu chương trình đào tạo từ 4.0, mà đem từ 2.0 về?”

Giáo sư Trương Nguyện Thành, Đại học Utah, Hoa Kỳ (ảnh: P.L)

Cũng theo Giáo sư Trương Nguyện Thành, muốn một trường đại học phát triển thì cần có 5 sáng tạo cần thiết. Đó là:

Sáng tạo sản phẩm: Sản phẩm của trường đại học chính là đầu ra của sinh viênvà hàng hóa chính là tương lai của người học.

Vì vậy, để tạo ra sản phẩm (đầu ra của sinh viên) tốt nhất, thì trường đại học cần đảm bảo chất lượng đào tạo, quy trình đào tạo, đội ngũ giảng viên tốt.

Ngoài ra, ông Trương Nguyện Thành còn cho rằng, vấn đề đạo đức cũng cần trong quá trình tổ chức.

Mô hình kinh doanh: Giáo sư Trương Nguyện Thành nói, ở Việt Nam chưa có sáng tạo trong mô hình kinh doanh giáo dục. Mô hình kinh doanh của các trường đại học ở Việt Nam vẫn rất truyền thống, là tuyển sinh, thu học phí và đào tạo.

Marketing: Các trường đại học tại Việt Nam chưa có sáng tạo trong Marketing. Hiện các trường đại học đều làm rất giống nhau, đó là đến các trường trung học phổ thông để tư vấn, tuyển sinh.

Ứng dụng công nghệ thông tin: Giáo sư Trương Nguyện Thành đánh giá ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực giáo dục là rất quan trọng. Dù các trường đại học tại Việt Nam hô hào đổi mới, chạy theo công nghệ 4.0, nhưng chính vị Giáo sư này đánh giá hiện chỉ mới hơn 1.0, do các trường chưa có hệ thống online tương tác hoàn hảo.

Lãnh đạo sáng tạo: Giáo sư Trương Nguyện Thành nói, vai trò của người lãnh đạo là rất quan trọng, phải phù hợp với tổ chức và văn hóa của tổ chức đó (ví dụ như văn hóa phân quyền, hay văn hóa tập trung/bao cấp).

Cần phải thực hiện việc sáng tạo trong lãnh đạo, và cả sáng tạo trong phong cách lãnh đạo.

Phương Linh