Giáo viên được thoải mái sử dụng điện thoại di động khi đang giảng dạy trên lớp?

20/09/2020 07:43 Sơn Quang Huyến
GDVN- So với Điều lệ trường Tiểu học tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT, Điều lệ mới đã bỏ nội dung cấm giáo viên sử dụng điện thoại di động khi đang giảng dạy trên lớp.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ mới của trường tiểu học ngày 04/9/2020 tại Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT, có hiệu lực từ 20/10/2020, đã dấy lên ý kiến: Giáo viên được thoải mái sử dụng điện thoại di động khi đang giảng dạy trên lớp.

Tại sao lại xuất hiện luồng ý kiến này?

Điều 37 Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT có viết: Hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục của giáo viên

1. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của giáo viên phải chuẩn mực, có tác dụng giáo dục đối với học sinh.

2. Trang phục của giáo viên phải chỉnh tề, phù hợp với hoạt động s­ư phạm.

Điều 38. Các hành vi giáo viên không được làm

1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh và đồng nghiệp.

2. Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung, kiến thức; dạy không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam.

3. Cố ý đánh giá sai kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

4. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền.

5. Uống rượu, bia, hút thuốc lá khi tham gia các hoạt động giáo dục ở nhà trường, sử dụng điện thoại di động khi đang giảng dạy trên lớp.

6. Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén chương trình giáo dục.[1]

Không còn quy định cấm giáo viên sử dụng điện thoại trong giờ dạy nữa. (Ảnh minh họa: AN)

Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT thay thế Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học và Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/ 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành sửa đổi, bổ sung Điều 40, bổ sung thêm Điều 40a của Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường tiểu học.

Nội dung Thông tư 28/2020/TT-BGDĐT có ghi:

“Điều 31. Hành vi ứng xử, trang phục của giáo viên, nhân viên

1. Hành vi ứng xử, trang phục của giáo viên, nhân viên thực hiện theo quy định của ngành giáo dục và của pháp luật, trong đó cần chú ý:

a) Không xuyên tạc nội dung giáo dục, dạy sai nội dung kiến thức.

b) Không gian lận trong kiểm tra đánh giá, cố ý đánh giá sai kết quả giáo dục của học sinh.

c) Không ép buộc học sinh học thêm vì mục đích vật chất.

d) Không bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tuỳ tiện cắt xén nội dung giáo dục.

đ) Không xúc phạm nhân phẩm, danh dự, xâm phạm thân thể người khác; không hút thuốc; uống rượu, bia; gây rối an ninh, trật tự.

2. Nhân viên không cản trở, gây khó khăn trong việc hỗ trợ, phục vụ công tác giảng dạy, giáo dục học sinh và các công việc khác của nhà trường”.

So với Điều lệ trường Tiểu học tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT, Điều lệ mới đã bỏ nội dung cấm giáo viên sử dụng điện thoại di động khi đang giảng dạy trên lớp.[2]

Vậy có phải giáo viên được thoải mái sử dụng điện thoại di động khi đang giảng dạy trên lớp?

Điện thoại di động không còn đơn giản là phương tiện liên lạc mà còn trở thành phương tiện kiếm tiền, giải trí... của người dùng.

Sau đây là những hành vi ứng xử giáo viên không được làm
Sau đây là những hành vi ứng xử giáo viên không được làm

Với một số giáo viên tâm huyết, yêu nghề, yêu công nghệ, điện thoại di động còn là công cụ hữu hiệu để áp dụng phương pháp dạy học mới, đưa học sinh vươn ra thế giới.

Vì thế, Điều lệ Trường tiểu học bỏ nội dung cấm giáo viên sử dụng điện thoại di động khi đang giảng dạy trên lớp là phù hợp.

Thực tế hiện nay gần như 99.99% giáo viên có điện thoại di động. Nếu đang giảng bài, chuông điện thoại reo, mạch kiến thức giáo viên bị gãy, mức độ tập trung chú ý của cả thầy và trò bị giảm, mất hứng thú.

Không ít giáo viên hiện nay có nghề “tay phải” bán hàng online, điện thoại luôn ở chế độ... sẵn sàng. Giáo viên vừa dạy, vừa trả lời đơn hàng,vừa bán hàng online,... thì tiết học liệu còn đạt yêu cầu?

Vì vậy sử dụng điện thoại di động như thế nào trong giờ dạy phản ánh văn hóa, lòng tự trọng, tôn trọng nghề nghiệp và học trò của nhà giáo.

Sinh thời Giáo sư Văn Như Cương đã từng chia sẻ/: “Có những cuộc họp, người ta yêu cầu tắt điện thoại di động để tôn trọng người khác. Vì vậy giáo viên cũng không được dùng di động khi đang giảng bài.

Kể cả giáo viên đó cần chờ một cuộc điện thoại quan trọng như có người ốm hoặc có việc gấp gia đình, cũng không được nghe máy khi đang giảng vì như thế là không tôn trọng học sinh. Nếu giáo viên đang giảng, lại ra ngoài nghe máy 5-10 phút, giờ học sẽ ra sao?”.[3]

Vì vậy nội quy nhà trường cần có thêm nội dung: Giáo viên không được sử dụng điện thoại di động làm việc riêng khi đang giảng dạy trên lớp.

Tài liệu tham khảo:

[1] https://thuvienphapluat.vn/van-ban/giao-duc/Thong-tu-41-2010-TT-BGDDT-Dieu-le-Truong-tieu-hoc-116657.aspx

[2] https://luatvietnam.vn/giao-duc/thong-tu-28-2020-tt-bgddt-dieu-le-truong-tieu-hoc-190610-d1.html

[3] https://www.giaoduc.edu.vn/co-nen-dung-dien-thoai-di-dong-trong-truong-hoc.htm

Sơn Quang Huyến