Giáo viên tiểu học hạng III cũ chuyển hạng III mới thế nào, xếp lương ra sao?

04/03/2021 06:26 LÊ MINH
GDVN- Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Ngày 02/02/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục tiểu học công lập. Nhiều bạn đọc đã gửi câu hỏi mong nhận được sự giải đáp của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam.

Bạn đọc Ngô T. có địa chỉ ngo…121078@ gmail.com hỏi: Tôi có thắc mắc muốn hỏi như sau: Tôi là giáo viên tiểu học ra trường từ năm 2000. Tôi học xong cao đẳng tiểu học và được chuyển ngạch V.07.03.08 từ năm 2010, hiện tôi hưởng lương hệ số 3,66. Tôi không có chứng chỉ hạng III. Hiện tại tôi có bằng đại học và chứng chỉ hạng II.

Xin hỏi theo Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT thì tôi có phải học chứng chỉ hạng III không? Xin toà soạn chỉ giúp, tôi xin chân thành cảm ơn!

Nhiều giáo viên hỏi về Thông tư 02//2021/TT-BGDĐT (Ảnh minh họa: Lã Tiến)

Vấn đề bạn hỏi, người viết cung cấp các quy định liên quan để bạn tham khảo, như sau:

Thứ nhất: Theo thư bạn trình bày thì đã “được chuyển ngạch V.07.03.08 từ năm 2010”, nhưng theo chúng tôi, bạn đã có một chút nhầm lẫn ở chỗ này.

Bởi vì, Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập được ban hành được ban hành năm 2015 thì tại Điều 2 của Thông tư này đã hướng dẫn giáo viên tiểu học có 3 hạng, đó là:

+ Giáo viên tiểu học hạng II – Mã ngạch: V.07.03.07

+ Giáo viên tiểu học hạng III – Mã ngạch: V.07.03.08

+ Giáo viên tiểu học hạng IV – Mã ngạch: V.07.03.09

Như vậy, bạn có mã ngạch: V.07.03.08, có nghĩa là bạn đang là giáo viên hạng III và được bổ nhiệm ngạch vào thời điểm sau khi Thông tư có hiệu lực (năm 2015) chứ không phải là năm 2010 như thư bạn gửi tới tòa soạn.

Thứ hai: Điều bạn băn khoăn là hiện nay mình đã có bằng đại học và có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng II rồi thì có phải học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III hay không?

Theo hướng dẫn của Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT, bạn đang giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng III.

Vì những giáo viên tiểu học hạng III cũ (mã số V.07.03.08) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III mới (mã số V.07.03.29) theo Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT.

Hiện nay, bạn đang giữ chức danh nghề nghiệp hạng III nhưng đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng II thì chứng chỉ này được bảo lưu khi bạn tham gia thi/xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II, nhưng không thể dùng chứng chỉ hạng II thay cho chứng chỉ hạng III.

Có giáo viên "hoang mang" về quy định chứng chỉ trong Thông tư 02
Có giáo viên "hoang mang" về quy định chứng chỉ trong Thông tư 02

Bạn đọc Trần Thu Th. có câu hỏi như sau: Tôi đang là giáo viên tiểu học hạng III, có bằng cao đẳng sư phạm và là viên chức từ tháng 4/2012, nhưng chưa có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng III.

Vậy xin tòa soạn cho tôi hỏi khi Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT được áp dụng thì tôi sẽ được hưởng lương theo mã ngạch mới nào, hay vẫn hưởng lương cũ? Hiện tôi đang theo học đại học thì tôi nên học chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng II hay hạng III?

Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi xin được trả lời như sau: Theo Luật Giáo dục năm 2019 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020 thì giáo viên tiểu học phải có chuẩn trình độ là đại học, việc bạn đang theo học đại học sẽ đáp ứng được tiêu chí bằng cấp của mình.

Hiện bạn đang là giáo viên hạng III, mã ngạch là V.07.03.08, khi Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT có hiệu lực bạn vẫn là giáo viên hạng III, mã số V.07.03.29 nhưng cần thêm chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp.

Bạn nên học chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hạng III để tương ứng với hạng của mình được bổ nhiệm.

Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Trên đây là một số thông tin trao đổi cùng bạn đọc. Phần tư vấn của chúng tôi có tính chất tham khảo, đến ngày 20/3/2021 thì Thông tư 02//2021/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực, các địa phương sẽ có những hướng dẫn cụ thể, chi tiết.

LÊ MINH