Hà Nội sẽ áp dụng mức học phí mới từ 1/1/2016

04/12/2015 08:00 Ngọc Bích
(GDVN) - Theo quyết định của UBND TP.Hà Nội, bắt đầu từ ngày 1/1/2016, học phí các trường học công lập từ mầm non, tiểu học đến THCS, THPT tăng từ 10.000 – 20.000 đồng.

Hội đồng nhân dân TP.Hà Nội đã biểu quyết đồng ý thông qua nghị quyết về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021 của thành phố. 

Theo đó, Hội đồng nhân dân TP.Hà Nội quyết định mức thu học phí đối với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập năm học 2015-2016 được áp dụng như sau: 

Khu vực thành thị tăng từ 40.000 đồng lên 60.000 đồng/tháng/học sinh, khu vực nông thôn tăng từ 20.000 đồng lên 30.000 đồng/tháng/học sinh, khu vực miền núi trước đây không thu nay thu 8.000 đồng/tháng/học sinh (áp dụng cho các cấp học Nhà trẻ, Mẫu giáo, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên cấp THCS, Giáo dục thường xuyên cấp THPT).

Đây là mức thu thấp nhất trong khung học phí của Chính phủ tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP. 

Mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao thực hiện theo Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND, ngày 17/7/2013, của Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ chế tài chính áp dụng đối với các cơ sở giáo dục chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô. 

Về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02/10/2015, của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Trung ương; riêng đối với đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện theo chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo của Thành phố. 

Mức thu học phí năm 2016-2017, Hà Nội sẽ giao cho các sở ngành rà soát, tính toán đề xuất mức thu học phí phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân và tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng hàng năm.

Thời điểm áp dụng mức học phí mới sẽ bắt đầu từ 1/1/2016.

Ngọc Bích