Hà Nội sẽ tuyển dụng đặc biệt với giáo viên hợp đồng lâu năm

04/07/2019 06:36 Vũ Ninh
(GDVN) - Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giao cho các Quận, huyện, thị xã rà soát, thống kế số lượng giáo viên hợp đồng để xem xét thực hiện tuyển dụng đặc biệt.

Đây là một thông tin vui đối với hơn 2000 giáo viên hợp đồng tại thành phố Hà Nội.


Giáo viên hợp đồng ở Thủ đô: Cực chẳng đã chúng tôi mới phải lên đây!

Sau hơn 3 tháng kêu cứu và đấu tranh cuối cùng Uỷ ban Nhân dân thành phố cũng chỉ đạo một cơ chế nhân văn, thấu tình đạt lý đối với các giáo viên hợp đồng.  

Theo thông tin mới nhất, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ra quyết định: Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 và Khoản I phần B. Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 7/3/2019 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Quyết định này gồm những nội dung sau:

Điều 1: 1.Sửa đổi , bổ sung Khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 7/3/2019 của Ủy ban Nhân dân Thành phố về hình thức tuyển dụng như sau:

a.Giao Ủy ban Nhân dân các Quận, huyện, thị xã rà soát, thống kê số lượng giáo viên hiện đang hợp đồng lao động làm công tác giảng dạy tại các trường công lập trên đại bàn để xem xét thực hiện việc tuyển dụng đặc biệt vào viên chức đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định điều kiện được xem xét tiếp nhận vào viên chức đối với các trường hợp đặc biệt.

b.Sau khi rà soát số lượng giáo viên hợp đồng và thực hiện việc xét tuyển đặc biệt, Ủy ban Nhân dân các Quận, huyện, thị xã lựa chọn tuyển dụng giáo viên bằng hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển theo các quy định tại Khoản 3, Khoản 5 Điều 2 của Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Công văn chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân thành phố Hà Nội giải quyết vấn đề hợp đồng của hơn 2000 giáo viên (Ảnh:V.N)

2: Sửa đổi, bổ sung Tiết c Điểm 2 Khoản I Phần B của Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1076/QĐ-UBND.”

Bổ sung đối tượng tham gia đăng ký tuyển dụng giáo viên Trung học cơ sở đối với những trường hợp có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo quy định tại Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 16/9/2015 của liên bộ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập.

Những quận, huyện, thị xã chưa xác nhận các trường hợp này được bổ sung và công khai thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển của thí sinh.

Điều 2.Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan có liên quan hướng dẫn Ủy ban Nhân dân các Quận, huyện, thị xã thực hiện công tác tuyển dụng theo đúng quy định.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Công văn trên có hiệu lực từ ngày 28/6/2019 (Ảnh:V.N)

Như vậy căn cứ theo quyết định này Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã có chỉ đạo chính thức về việc xử lý các trường hợp giáo viên hợp đồng lâu năm:

1.Tổ chức rà soát, thống kê số lượng giáo viên hiện đang hợp đồng lao động làm công tác giảng dạy tại các trường công lập trên đại bàn để xem xét thực hiện việc tuyển dụng đặc biệt vào viên chức đối với những trường hợp đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 2 của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.

2. Sau khi rà soát số lượng giáo viên hợp đồng và thực hiện việc xét tuyển đặc biệt, Ủy ban Nhân dân các Quận, huyện, thị xã lựa chọn tuyển dụng giáo viên bằng hình thức thi tuyển hoặc xét tuyển theo các quy định tại Khoản 3, Khoản 5 Điều 2 của Nghị định 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Đây có thể xem là một tin vui đối với những nỗ lực đấu tranh của các giáo viên hợp đồng trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Tuy nhiên việc lựa chọn tuyển dụng giáo viên theo hình thức thi hay xét tuyển phụ thuộc vào quyết định của Ủy ban Nhân dân các Quận, huyện, thị xã.

Đơn cử các trường hợp giáo viên hợp đồng tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội). Dù có được xét đặc cách cũng không có đủ điều kiện vì đã không được đóng bảo hiểm. 

Đây là một thiệt thòi rất lớn của các giáo viên hợp đồng Mỹ Đức đến từ sự tắc trách của cơ quan sử dụng lao động.

Vũ Ninh