Hà Nội yêu cầu công khai học phí tất cả các cấp ngay từ đầu năm học

02/12/2015 06:16 Ngọc Quang
(GDVN) - UBND thành phố Hà Nội đề nghị tăng học phí với các cơ sở giáo dục công lập từ bậc mầm non tới THPT, nhưng chỉ tăng ở mức thấp nhất trong khung của Chính phủ.

Theo dự kiến, vào sáng ngày 4/12, UBND thành phố Hà Nội sẽ trình Hội đồng nhân dân thành phố về việc phê duyệt mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021.

Theo đó, các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông phải công bố công khai mức học phí cho từng năm học.

Theo Nghị định 86/2015 của Chính phủ, khung học phí với các chương trình giáo dục đại trà cấp học mầm non và giáo dục phổ thông công lập 2015 – 2016 được quy định như sau: Thành thị từ 60.000 đồng – 300.000 đồng/tháng; Nông thôn từ 30.000 đồng – 120.000 đồng/tháng; Miền núi từ 8.000 đồng – 60.000 đồng/tháng.

Căn cứ vào quy định này, UBND thành phố Hà Nội đề nghị mức thu học phí mới áp dụng từ 1/1/2016. Tuy nhiên, để mức thu mới không đột biến so với mức thu hiện tại, UBND thành phố Hà Nội đề xuất mức thu thấp nhất theo khung quy định của Chính phủ.

Cụ thể, đối với mẫu giáo, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên, Giáo dục thường xuyên trung học phổ thông thu tại thành thị là 60.000 đồng/tháng (hiện tại là 40.000 đồng/tháng).

Đối với nông thôn là 30.000 đồng/tháng (hiện tại là 20.000 đồng/tháng); Miền núi là 8.000 đồng/tháng (hiện tại không thu).

UBND thành phố Hà Nội đề nghị mức học phí mới áp dụng năm học 2015 - 2016.

Mức thu học phí năm học 2016 – 2017, UBND thành phố sẽ giao cho các sở, ngành rà soát, tính toán phù hợp với điều kiện kinh tế của từng địa bàn dân cư, khả năng đóng góp thực tế của người dân và tốc động tăng chỉ số giá tiêu dùng hàng năm. Dựa trên kết quả đó, UBND thành phố sẽ trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định.

Đối với học phí tại các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao, tiếp tục thực hiện theo mức thu hiện tại. Trường mầm non và trường tiểu học là 3,2 triệu đồng/học sinh/tháng; Trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông là 3,4 triệu đồng/học sinh/tháng.

Đối với các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư theo quy định của Chính phủ được xác định trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật, định mức chih phí do cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính đủ chi phí đào tạo.

Các cơ sở giáo dục này phải công khai mức học phí từng năm học cùng với dự kiến cả khóa học. Mức thu học phí phải đảm bảo đúng nguyên tắc quy định tại Nghị định 86/2015 của Chính phủ.

Đối với chế độ miễn, giảm học phí, thời gian vừa qua UBND thành phố Hà Nội đề nghị tiếp tục thực hiện chính sách hiện tại áp dụng với học sinh 13 xã miền núi khó khăn và 2 xã giữa sông. Tức là thực hiện theo Điều 4 Nghị định 49/2010 của Chính phủ: “Trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã biên giới, vùng cao, hải đảo và các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn”.

Tuy nhiên, Hà Nội đề nghị thời gian tới áp dụng theo Nghị định 86/2015 của Chính phủ, các đối tượng trên không còn được hưởng chính sách miễn, giảm học phí như Nghị định 49/2010.

Những đối tượng thuộc diện nghèo, hộ cận nghèo thực hiện theo chuẩn nghèo, chuẩn cận nghèo của thành phố.

Ngọc Quang