Hai trường đại học không hợp tác để thẩm định điều kiện đảm bảo chất lượng

30/11/2017 10:00 Linh Hương
(GDVN) - Tính đến ngày 30/6/2017 đã có 208 cơ sở giáo dục đại học được thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng năm 2017.

Thông tin từ Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đến ngày 30/6/2017 đã có 208 cơ sở giáo dục đại học được thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng năm 2017. 

4 tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục bao gồm:

- Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam;

- Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng.

- Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Các trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục đã tiến hành công tác thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng chính (diện tích đất, sàn xây dựng; thư viện, trung tâm học liệu; quy mô sinh viên, đội ngũ giảng viên cơ hữu) đối với các cơ sở giáo dục đại học trong cả nước.

Tính đến ngày 30/6/2017 đã có 208 cơ sở giáo dục đại học được thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng năm 2017. (Ảnh minh họa: Linh Hương)

Kết quả có 208 cơ sở giáo dục đại học được thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng năm 2017, 24 cơ sở giáo dục đại học khác do đã được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục trước ngày 15/4/2017 nên được miễn thẩm định.

Cá biệt có hai cơ sở giáo dục đại học là Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Trường Đại học Tôn Đức Thắng không hợp tác để các Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thực hiện việc thẩm định và xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng.

Linh Hương