Hệ số lương, yêu cầu chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng IV cũ sang hạng III mới

01/03/2021 06:18 BÙI NAM
GDVN- Giáo viên tiểu học hạng IV hiện nay được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III mới từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98.

Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành các Thông tư mới về xếp hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên ở các cấp học, bậc học, có rất nhiều giáo viên thắc mắc về việc thăng hạng, giữ hạng, chuyển xếp lương như thế nào từ 20/3 tới.

Đề tài này luôn được bạn đọc là giáo viên đặc biệt quan tâm.

Một bạn đọc có tên M.V có địa chỉ mail van……@gmail.com gửi thư về Tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam một câu hỏi có nội dung như sau:

“Kính gởi Ban biên tập Tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam. Xin chào quý thầy, cô, anh chị công tác tại Tạp chí.

Tôi có một vài thắc mắc muốn hỏi, mong Tòa soạn có thể chia sẻ cho tôi được hiểu rõ hơn.

Tôi là giáo viên tiểu học, đi dạy ở bậc tiểu học từ năm 2014 đến nay.

Hiện nay, tôi là giáo viên tiểu học được xếp giáo viên tiểu học hạng IV, Mã số: V.07.03.09 với hệ số lương bậc 3 hệ số 2,26.

Tôi đã học xong đại học giáo dục tiểu học và đã có bằng đại học đúng chuyên ngành, phù hợp.

Tôi cũng đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III.

Hiện nay có Thông tư 02/2021/ TT-BGDĐT Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp hạng viên chức giảng dạy trong các trường tiểu học công lập.

Thì xin cho tôi hỏi:

1. Tôi sẽ được chuyển xếp lương giáo viên tiểu học hạng nào?

2. Hệ số lương khi được chuyển mới sẽ là bao nhiêu

3. Tôi có phải đăng ký học bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hạng II không?

4. Nếu tôi đủ các tiêu chuẩn của giáo viên hạng II, để được thăng hạng lên hạng II thì tôi phải giữ hạng III bao lâu?

Mong được sự chia sẻ của các thầy cô và các anh chị. Tôi xin cảm ơn.”

Giáo viên tiểu học hạng IV sẽ được chuyển sang giáo viên tiểu học hạng III mới từ 20/3/2021. (Ảnh minh họa: Lã Tiến)

Cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về Tòa soạn. Bằng kiến thức cá nhân, căn cứ Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT người viết xin được cung cấp các quy định liên quan đến các vấn đề bạn hỏi, đồng thời chia sẻ với các đồng nghiệp khác có cùng quan tâm như sau:

Thứ nhất, giáo viên tiểu học hạng IV hiện nay sẽ được chuyển sang giáo viên tiểu học hạng III mới

Tại Điều 7. Các trường hợp bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học quy định:

"1. Viên chức đã được bổ nhiệm vào các hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV nếu đạt các tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp theo quy định tại Thông tư này thì được bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học như sau:

a) Giáo viên tiểu học hạng IV hiện nay có hệ số lương từ 1,86 đến 4,06 (mã số V.07.03.09) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 (mã số V.07.03.29);

b) Giáo viên tiểu học hạng III hiện nay có hệ số lương 2,1 đến 4,89 (mã số V.07.03.08) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 (mã số V.07.03.29);

c) Giáo viên tiểu học hạng II hiện nay từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98 (mã số V.07.03.07) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38; (mã số V.07.03.28).

2. Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng I (mã số V.07.03.27) khi được xác định là người trúng tuyển trong kì thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học.

3. Giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.07) chưa đạt các tiêu chuẩn của hạng tương ứng theo quy định tại Điều 4 Thông tư này thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29).

4. Giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng sau khi hết thòi gian tập sự theo quy định và được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá đạt yêu cầu thì được bổ nhiệm vào đúng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học đã trúng tuyển.”

Như vậy bạn đã tốt nghiệp địa học đúng chuyên ngành và đạt các tiêu chuẩn của giáo viên tiểu học hạng III mới nhất tại Điều 3. Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29 thì bạn sẽ được bổ nhiệm và xếp lương với chức danh giáo viên tiểu học hạng III có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98.

Thứ hai, hệ số lương mới sẽ là bao nhiêu?

Chứng chỉ hạng I không thay được hạng II, giáo viên có thể bị xếp lương hạng III
Chứng chỉ hạng I không thay được hạng II, giáo viên có thể bị xếp lương hạng III

Căn cứ theo quy định tại Điều 8 Thông tư 02/2021/TT-BGDĐT (có hiệu lực từ 20/03/2021) về cách xếp lương như sau: Việc xếp lương khi bổ nhiệm vào hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 1 Mục II Thông tư số 02/2007/TT-BNV ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức và theo quy định hiện hành của pháp luật.

Khi thực hiện chính sách tiền lương mới, việc xếp sang lương mới thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Theo đó, bạn đang xếp lương giáo viên tiểu học hạng IV ở bậc 3 có hệ số lương 2,26 khi chuyển sang giáo viên tiểu học hạng III mới theo nguyên tắc Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới.

Hệ số lương cao hơn gần nhất của bạn sẽ là 2,34 ở bậc 1 của giáo viên tiểu học hạng III, thời gian nâng lương lần sau căn cứ vào quyết định nâng lương hiện tại của bạn ở bậc cũ.

Do đó, bạn sẽ chuyển sang lương mới với hệ số lương 2,34 ở bậc 1 của giáo viên tiểu học hạng III.

Thứ ba, có cần có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II hay không?

Tại “Điều 3. Tiêu chuẩn của giáo viên tiểu học hạng III - Mã số V.07.03.29

[…]b) Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (đối với giáo viên tiểu học mới được tuyển dụng vào giáo viên tiểu học hạng III thì phải có chứng chỉ trong thời gian 36 tháng kể từ ngày được tuyển dụng).”

Theo tiêu chuẩn thì giáo viên tiểu học hạng III phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng III.

Tuy nhiên, tại Điều 10. Điều khoản áp dụng quy định:

“7. Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư này áp dụng đối với giáo viên tiểu học được tuyển dụng sau ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành và giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.08) khi được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 7 Thông tư này.”

Như vậy, bạn đang là giáo viên tiểu học dược chuyển xếp sang giáo viên tiểu học hạng III thì bạn không cần phải có chứng chỉ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III.

Vấn đề bạn hỏi bạn có cần học chứng chỉ chức danh nghề nghiệp hạng II hay không thì tùy vào vị trí việc làm của bạn, bạn có đủ các tiêu chuẩn giáo viên tiểu học hạng II thì bạn có thể lựa chọn thời điểm thích hợp để học chứng chỉ hạng II để có thể thi/xét thăng hạng từ giáo viên tiểu học hạng III lên hạng II có hệ số lương từ 4,0 đến 6,38 trong tương lai.

Thứ tư, thời gian giữ hạng III để thi/xét thăng hạng lên hạng II

Tại Điều 4. Giáo viên tiểu học hạng II - Mã số: V.07.03.28 quy định:

“Viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng II (mã số V.07.03.28) phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29) hoặc tương đương từ đủ 09 (chín) năm trở lên (không kể thời gian tập sự), tính đến thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng.”

Tiếp theo tại Điều 10. Điều khoản áp dụng quy định:

“4. Thời gian giáo viên tiểu học giữ hạng II (mã số V.07.03.07) và tương đương, hạng III (mã số V.07.03.08) và tương đương được tính là tương đương với thời gian giữ hạng II, III theo quy định tại Thông tư này”.

Do đó, trước đây bạn là giáo viên tiểu học hạng IV nên thời gian giữ hạng IV không được tính là thời gian giữ hạng III.

Như vậy bạn phải giữ hạng III từ đủ 09 năm trở lên mới có thể thi/xét lên giáo viên tiểu học hạng II tính từ thời điểm bổ nhiệm giáo viên tiểu học hạng III mới.

Trên đây là một số thông tin trao đổi cùng bạn. Phần tư vấn có tính chất tham khảo.

BÙI NAM