Học sinh từ bậc trung học cơ sở trở lên của Đồng Nai đi học từ ngày 4/5

29/04/2020 06:28 Việt Dũng
(GDVN) - Học sinh bậc trung học cơ sở, trung học phổ thông trở lên của tỉnh Đồng Nai sẽ đi học trở lại từ ngày 4/5.

Ngày 28/4, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Nai – bà Huỳnh Lệ Giang đã ký văn bản 1231/GDĐT-VP, về thông báo cho trẻ mầm non, học sinh, học viên đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ học thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trong trường học trên địa bàn.

Theo đó, học sinh bậc học trung học cơ sở (từ lớp 6 đến 9), trung học phổ thông (từ 10 đến 12), học viên của các trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (lĩnh vực giáo dục thường xuyên), học viên các trung tâm ngoại ngữ - tin học, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục chuyên biệt...sẽ đi học trở lại bắt đầu từ ngày 4/5/2020.

Trích văn bản 1231 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai ký ngày 28/4/2020 (Ảnh: P.L)

Trẻ em mẫu giáo 5 tuổi, học sinh bậc tiểu học sẽ đi học trở lại từ ngày 11/5. Những trẻ mầm non khác sẽ đi học trở lại từ ngày 18/5. Tất cả đều là ngày thứ hai.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo các điều kiện an toàn cho học sinh đi học trở lại, xử trí các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học.

Các cơ sở giáo dục có tổ chức hoạt động căng-tin trong trường học, phối hợp với cơ quan y tế địa phương nhằm thực hiện nghiêm túc việc khử trùng, kiểm tra, nhằm đảm bảo thực phẩm, hàng hóa đạt chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, có nguồn gốc rõ ràng, cũng như hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 của ngành y tế.

Các cơ sở giáo dục có tổ chức hoạt động bán trú, nội trú: Yêu cầu có tờ trình, kèm theo phương án chi tiết gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo, để Sở có chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện.

Việt Dũng