Học sư phạm từ khóa 2021-2022, ra trường dạy trung tâm phải hoàn trả tiền hỗ trợ

06/08/2021 07:13 Thùy Linh
GDVN- Trường hợp sau khi ra trường làm việc tại các trung tâm dạy tiếng/trung tâm học thêm sẽ phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt.

Thời gian qua Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có nhận được băn khoăn của một số cử nhân sư phạm về việc, họ học sư phạm tiếng Anh sau khi ra trường dạy ở các trung tâm ngoại ngữ hoặc trung tâm dạy thêm thì có phải trả lại tiền học phí mà 4 năm đại học được miễn hay không?

Ảnh minh họa: TTXVN

Nhằm giải đáp thông tin này tới độc giả, phóng viên có gửi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhận được phản hồi từ Vụ kế hoạch - Tài chính như sau:

Đối với học sinh, sinh viên sư phạm được đào tạo đào tạo từ năm học 2020 - 2021 trở về trước: Theo quy định tại điều 6 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021, đối với học sinh, sinh viên sư phạm được đào tạo đào tạo từ năm học 2020 - 2021 trở về trước thì không phải đóng học phí. Trường hợp của bạn, hiện nay đã ra trường và dạy tại các trung tâm dạy tiếng/trung tâm học thêm sẽ không phải trả lại tiền học phí mà 4 năm đại học được miễn.

Đối với sinh viên sư phạm được đào tạo từ năm học 2021-2022 trở đi sẽ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm. Sinh viên sư phạm sau khi ra trường công tác trong ngành giáo dục theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 116/2020/NĐ-CP sẽ không phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt.

Thuật ngữ quy định “công tác trong ngành sư phạm” đã được quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 116/2020/NĐ-CP bao gồm:

Bỏ miễn học phí sư phạm sẽ tránh lãng phí được hàng trăm tỉ đồng
Bỏ miễn học phí sư phạm sẽ tránh lãng phí được hàng trăm tỉ đồng

“a) Giáo viên, giảng viên làm nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu hoặc chuyên môn, viên chức làm công tác quản lý trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, các cơ sở giáo dục khác được cấp có thẩm quyền cho phép thành lập, các cơ quan nghiên cứu khoa học về giáo dục và đào tạo

b) Công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục theo quy định của Nghị định quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục”.

Các cơ sở giáo dục khác được cấp có thẩm quyền cho phép thành lập được quy định tại Điều 65 của Luật Giáo dục 2019.

Trường hợp của bạn sau khi ra trường làm việc tại các trung tâm dạy tiếng/trung tâm học thêm không thuộc các cơ sở giáo dục khác quy định tại Điều 65 của Luật Giáo dục 2019 sẽ phải bồi hoàn kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt.

Thùy Linh