Học trò hạnh kiểm kém không được thi tốt nghiệp 2020

06/06/2020 06:57 Linh Hương
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Theo đó, thông tư quy định rõ điều kiện dự thi của các thí sinh.

Thứ nhất, thí sinh phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bi xếp loại kém;

Riêng đối với người học thuộc diện không phải xếp loại hạnh kiểm và người học theo hình thức tự học có hướng dẫn thuộc chương trình giáo dục thường xuyên thì không yêu cầu xếp loại hạnh kiểm.

Ảnh minh họa: TTXVN

Thứ hai, thí sinh phải có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở và phải bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở lên và học lực không bị xếp loại kém;

Trường hợp không đủ điều kiện dự thi trong các năm trước do bị xếp loại kém về học lực ở lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm tra cuối năm học đối với một số môn học có điểm trung bình dưới 5,0 (năm) điểm (tại trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc trường phổ thông nơi đăng ký dự thi) bảo đảm khi lấy điểm bài thi thay cho điểm trung bình môn học để tính lại điểm trung bình cả năm thì đủ điều kiện về học lực theo quy định.

Thứ ba, đối tượng đã tốt nghiệp trung cấp theo quy định, phải đảm bảo học và thi đạt yêu cầu đủ số lượng các môn văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Luật giáo dục và các văn bản hướng dẫn hiện hành của Bộ.

Các đối tượng dự thi phải đăng ký dự thi và nộp đầy đủ các giấy tờ đúng thời hạn.

Linh Hương