Hướng dẫn chấm và thang điểm môn Ngữ Văn vào lớp 10 ở Hà Nội

12/06/2018 15:01 Vũ Phương
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa đưa ra hướng dẫn chấm và thang điểm môn Ngữ văn thi vào lớp 10 trung học phổ thông lớp 10 năm học 2018 – 2019.

Chiều 12/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố hướng dẫn chấm và thang điểm môn Ngữ văn.

Phía Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng khuyến khích các thí sinh có suy nghĩ riêng nhưng phải lý giải hợp lý, thuyết phục.

Đặc biệt, đối với những bài làm có suy nghĩ lệch lạc, tiêu cực, nội dung phản cảm sẽ không được cho điểm.

Hướng dẫn chấm và thang điểm môn Ngữ văn để thí sinh và phụ huynh tham khảo:

Vũ Phương