Hướng dẫn kiểm tra đánh giá Tiếng Anh lớp 3,4

31/12/2011 06:00 Tường Vi
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa hướng dẫn Sở giáo dục và đào tạo về kiểm tra đánh giá học kỳ I môn tiếng Anh lớp 3, 4 năm học 2011 - 2012.

Việc kiểm tra học kỳ phải phù hợp các yêu cầu về mục tiêu, nội dung, theo định hướng của Bộ, theo chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học và hướng tới chuẩn châu Âu. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về việc triển khai kiểm tra học kỳ I môn tiếng Anh lớp 3, lớp 4.

Để đảm bảo yêu cầu về mục tiêu và nội dung của chương trình thí điểm Tiếng Anh tiểu học các địa phương tổ chức kiểm tra kết quả học tập của học sinh lớp 3, lớp 4 bằng bài kiểm tra theo mẫu của Bộ Giáo dục và Đào tạo gồm 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết trong thời gian 01 tiết.

Ưu tiên kiểm tra các kỹ năng Nghe và Nói trong đó phần Nghe chiếm 50 % về thời lượng, số câu hỏi và điểm số, phần Đọc 20 %, phần Viết chiếm 20 %, phần Nói 10%. Các câu hỏi phải có câu trả lời mẫu để học sinh không hiểu sai đề. Mỗi bài không quá 4 trang A4 (kể cả hình vẽ).

Kĩ năng đọc: Nhận biết các thông tin trong bài đọc hiểu và xác nhận chúng là đúng hay sai. Thông hiểu các thông tin trong bài đọc hiểu và xác nhận chúng là đúng hay sai. Chọn thông tin phù hợp với hình vẽ và ngữ cảnh……

Kiểm tra viết đúng theo trật tự những từ, cụm từ, câu quen thuộc thông qua hình ảnh gợi ý. Chọn và điền thông tin đúng để hoàn thành câu hoặc đoạn văn; Viết một tờ nhãn vở, bức thư, bưu thiếp, thiếp mời theo mẫu; Viết câu đoạn văn theo mẫu với từ và tranh gợi ý; Soạn tin nhắn có nội dung thông báo...

Nội dung kiểm tra Nghe và Nói là nội dung mới chiếm trọng số lớn (60%) trong bài kiểm tra nên cần được tổ chức chặt chẽ để đánh giá được thuận lợi, khách quan và chính xác.

Phần nghe được làm trong 20 phút theo các bước sau:

Giáo viên phát bài làm cho học sinh. Cho các em 1-2 phút để xem trước toàn bộ tranh của phần Nghe, yêu cầu và nội dung câu hỏi của 4 câu nghe. 

Giáo viên cho học sinh nghe toàn bộ 4 đoạn hội thoại một lần, giữa các câu có ngắt câu. Giữa các đoạn hội thoại đã được thiết kế một khoảng dừng 5 giây đủ để học sinh nhận biết thông tin, sau đó giáo viên cho nghe hướng dẫn câu hỏi tiếp theo.

Giáo viên cho học sinh nghe từng bài (question) hai lần, giữa các câu có ngắt câu. Giữa các câu hỏi đã được thiết kế 1 khoảng dừng 10 giây đủ để học sinh làm bài, sau đó giáo viên cho nghe hướng dẫn câu hỏi tiếp theo.

Sau khi nghe 2 lần trên, để 1-2 phút cho học sinh kiểm tra lại phần bài làm của mình và chuẩn bị chuyển sang phần Đọc Viết. Nếu phát bài Nghe trên tờ giấy riêng thì thu luôn bài nghe.

Phương án kiểm tra nói có 3 cách

Phần interview: Hỏi theo chủ đề, chủ điểm bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp trên lớp,  hoặc trên phòng lab, hoặc dùng robot teacher được lập trình để đưa ra 5 câu hỏi, mỗi câu cách nhau 3-5 giây để học sinh trả lời. (với HS khá giỏi, HS ở vùng phát triển và có điều kiện về thời gian có thể yêu cầu cao hơn).

Phần Point, ask and answer: dùng robot teacher đặt vào tranh tương tác để hỏi, ghi câu trả lời và cho điểm ngay hoặc phỏng vấn trực tiếp trên lớp bằng cách chỉ vào tranh, người, đồ vật để hỏi.

Phần Free talk:
phỏng vấn trực tiếp trên lớp, hoặc dùng robot teacher được lập trình để đưa ra 5 câu hỏi, mỗi câu cách nhau 3-5 giây để học sinh trả lời.

Tường Vi